×

Actielogo en banners downloaden

Wilt u voor uw actie gebruik maken van het actielogo ‘Aan de slag voor een lach’ van CliniClowns, om te laten zien dat u ons steunt? Of wilt u een van onze banners plaatsen op uw website? Dan kunt u via deze pagina het logo en de banners downloaden.

Actielogo downloaden

Aan het gebruik van het actielogo van CliniClowns zijn enkele voorwaarden verbonden, die hieronder vermeld worden. Deze regels zijn opgesteld om misbruik van het actielogo en de aantasting van ons merk en onze goede naam en reputatie te vermijden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voorwaarden:
1. Voor alle communicatie-uitingen waarop het woord- en/of beeldmerk van CliniClowns worden gebruikt moet altijd en zonder uitzondering voorafgaand, schriftelijke goedkeuring worden gevraagd en verkregen van CliniClowns Nederland. 
2. Het actielogo mag alleen gedurende de looptijd van de actie worden gebruikt en/of gedurende een maximale aaneengesloten periode van 6 maanden, ingaande de datum van aanmelding van uw actie.
3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die met uw actie samenhangen of daaruit voortvloeien. Tevens mogen we onze toestemming te allen tijde intrekken, wat vooral geldt als blijkt dat sprake is of lijkt van een van de hiervoor genoemde situaties.
4. Het actielogo mag nooit worden verstrekt of doorgeleverd aan derden. 
5. Veranderingen aan het actielogo zijn nooit toegestaan. 
6. Het actielogo moet altijd in de huisstijlkleuren (Pantone-kleuren: Rood PMS485 en Blauw PMS072) of full-color gebruikt worden.
7. Het actielogo mag op verschillende formaten worden gebruikt, maar moet minimaal 15 mm zijn.
8. Alleen lineair vergroten van het actielogo is toegestaan.
9. De eigendom en alle rechten (van intellectuele eigendom) op het actielogo en de naam CliniClowns berusten bij CliniClowns Nederland. 

Indien u gebruik maakt van ons actielogo, gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Voor toestemming (voorwaarde 1) kunt u ons e-mailen op acties@cliniclowns.nl.
(Liever het logo in 'eps' formaat? Stuur ons dan een e-mail.)