×

Besteding donatie van CliniClowns

CliniClowns zou het liefst alle kinderen in moeilijke situaties afleiding en plezier bieden. Op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Dat is heel ambitieus omdat het om enorme aantallen kinderen gaat. En zo goed als onmogelijk wanneer we dit alleen met één-op-één contact tussen clown en kind zouden bereiken. Daarom kiest CliniClowns voor een multimediale aanpak. En voor een breed aanbod van activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Besteding donatie aan ons werk voor zieke kinderen

80 cent van elke euro gaat naar ons werk voor kinderen

Fondsenwerving
CliniClowns is geheel afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Wij ontvangen geen subsidie. Daarom investeren wij in fondsenwerving.

Beheer & Administratie
Hiermee zorgen wij dat de cijfers goed worden bijgehouden. Dan is voor iedereen helder op welke manier CliniClowns haar donaties besteedt. Ook ons kantoor wordt hiervan betaald.

CBF keurmerk voor goede doelen
CliniClowns heeft sinds 1999 het CBF keurmerk voor goede doelen. Dit keurmerk wordt afgegeven voor een periode van drie jaar. Het CBF beoordeelt het bestuur en beleid van de aangesloten instellingen, hoe ze geld binnenkrijgen, dit besteden en daar verslag over uitbrengen. In 2011 heeft de driejaarlijkse hertoetsing van het keurmerk plaatsgevonden. Er waren geen opmerkingen.

Besteding donatie in jaarverslag
Wil je meer weten over de bestedingen van donaties door CliniClowns? Bekijk ons jaarverslag:

www.cliniclowns.nl/jaarverslag
Eerdere jaarverslagen via de site van het CBF