×
Hoe zit de organisatie in elkaar

De toekomst

CliniClowns heeft sinds de oprichting in 1992 een stevige en herkenbare positie in de samenleving verworven. Ook op financieel gebied is het gelukt te blijven groeien. Een mooie uitgangspositie om te bekijken welke veranderingen in de buitenwereld invloed (gaan) hebben op het bestaansrecht van CliniClowns.

De belangrijkste veranderingen waarmee wij te maken hebben, komen voort uit ontwikkelingen in de zorg en de financiële basis van goede doelen. Beide hebben invloed op de keuzes die we moeten maken om de toekomstbestendigheid van CliniClowns verantwoord te ontwikkelen. Zowel aan de werk- als de merkkant van onze organisatie zien wij dat er uitdagingen op ons pad zijn gekomen die het noodzakelijk maken goed te kijken naar de kern van onze organisatie. Wat zijn wij in de basis? En hoe kunnen we ons waardevolle werk blijven doen? Hoe kunnen we inspelen op de veranderingen om ons heen? Waar moeten we rekening mee houden? Wat voor organisatie willen wij in de toekomst zijn en hoe gaan we dat met elkaar en onze omgeving in de praktijk brengen? In 2020 beantwoorden we deze vragen door zowel intern als extern in dialoog te zijn. Zo komen we samen met onze belangrijke stakeholders tot een heldere ambitie voor de toekomst.

Want wat we willen is duidelijk: met de kracht van contact afleiding en plezier brengen voor iedereen die daar baat bij heeft.

Zichtbaarheid

Een onvoorziene verandering in de buitenwereld is de corona-pandemie, die – bij de publicatie van dit jaarverslag op 20 april 2020 – een feit is. Ook Nederland is sinds maart in de greep van het coronavirus. CliniClowns heeft vanaf het begin nauwlettend de door de overheid opgelegde maatregelen en gegeven adviezen opgevolgd. De clowns spelen vanaf 12 maart 2020 niet meer live in ziekenhuizen en instellingen, maar allemaal online via de CliniClowns App. Daardoor zijn ze nog steeds in staat om er voor de kinderen te zijn. Voor mensen met dementie is een online spelvorm in ontwikkeling. Ook het kantoorpersoneel is per 12 maart overgeschakeld op thuiswerken. Zowel het doelbesteding- als kantoorwerk kan in deze vorm, zo lang nodig is, doorgang vinden. Hoe heftig de crisis ook is, de situatie levert ook nieuwe inzichten op. We leren op andere manieren impactvol te spelen en te werken, en onderzoeken met extra inzet nieuwe manieren om onze inkomstenstromen te innoveren. Door de aard van onze financiering (hoofdzakelijk via donateursincasso) is er geen sprake van discontinuïteit of ernstige vermindering van inkomsten. Onze reserves zijn ruim voldoende om de continuïteit voor het komende jaar te waarborgen.

De begroting voor 2020 vind je hier:

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?