×
Hoe zit de organisatie in elkaar

2021: uitgedaagd & gegroeid

In het tweede jaar van de Covid-19 pandemie zijn we behoorlijk uitgedaagd: hoe kunnen we ons aanbod zo goed mogelijk aanpassen aan de omstandigheden? Maar het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.

Juist door deze tegenwind voelden wij ons gesterkt in het omdenken, verkennen van nieuwe wegen en loslaten van oude gewoontes. We hebben nieuwe manieren van spelen ontwikkeld, het online spel geïntensiveerd en onze relaties met alle instellingen en belanghebbenden verder uitgebouwd. Ondanks alles hebben we in 2021 weer meer zieke kinderen en kwetsbare mensen ontmoet dan in 2020 én het jaar ervoor.

Het afgelopen jaar heeft intern sterk in het teken gestaan van ons nog gerichter focussen op de verbinding met onze doelgroepen – voor wie we er mogen zijn, dankzij wie we dit kunnen doen en de (zorg)partners met wie we het doen – en ons werk daar optimaal op inrichten. We zijn ons werk aangegaan vanuit positiviteit, een open en nieuwsgierige blik en oprecht contact. Zo bleken we als organisatie in staat, ondanks de complexiteit die corona met zich meebracht, flexibel te reageren en onder moeilijke omstandigheden krachtig samen te werken.

Daarbij kregen we weer veel steun, loyaliteit en waardering. Onze trouwe achterban is onze ruggengraat! Grote dank aan en waardering voor al onze medewerkers en vrijwilligers die, gedreven als ze zijn, telkens weer samen met elkaar op zoek gaan naar wat er wél kan om het werk van CliniClowns mogelijk te maken. En daarnaast grote dank voor de niet aflatende steun van donateurs, bedrijven, actievoerders en zorgpartners. Dankzij jullie kunnen de mensen voor wie we spelen de kracht van de lach ervaren!

Coen Abbenhuis - Directeur CliniClowns
19 april 2022