×
Hoe zit de organisatie in elkaar

We zijn er voor nog meer mensen!

2018 was op veel fronten een mooi jaar voor CliniClowns. Het kwam tot maar liefst 108.852 ontmoetingen met onze clowns, de waardering voor ons werk is groot, de vraag naar onze inzet groeit én het aantal donateurs is gegroeid met bijna 7800!

25 jaar CliniClowns, dat is niet onopgemerkt gebleven. Met onder meer twee televisie-uitzendingen, die helemaal in het teken stonden van CliniClowns, heeft een breed publiek ervaren hoe belangrijk ons werk is. Dat we niet alleen zieke kinderen in ziekenhuizen bezoeken, maar ook (meervoudig) gehandicapte kinderen en, vanaf januari 2018, mensen met dementie. Iedereen kon zelf zien – en voelen – hoe intens daarvan wordt genoten. Daar kregen we zo veel ontroerende reacties op! Mede door die uitzendingen meldden duizenden nieuwe donateurs zich. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Net zoals we dankbaar zijn voor het warme onthaal in alle zorginstellingen waar we inmiddels komen. Ook dat aantal groeit!

Onze positie binnen de zorg
Het werk van onze clowns is veel meer dan alleen een leuk moment: het is wetenschappelijk bewezen dat het effect heeft en daarmee van belang voor de kwaliteit van de zorg. Graag willen wij dan ook nóg meer ontmoetingen realiseren. En groeien in waardering, impact en onze positie binnen de zorg, zodat we een structurele bijdrage leveren aan welzijnsverbetering en zorgverlening op maat. Het succes van 2018 is een bemoedigende start bij het waarmaken van die ambities.

Graag dank ik alle betrokkenen bij het mooie werk van CliniClowns. Zonder alle steun en loyaliteit hadden we dit niet kunnen realiseren!

Coen Abbenhuis - Directeur CliniClowns
15 april 2019