×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Het belang van zichtbaar en relevant zijn

Ons werk doen is onmogelijk zonder de steun van onze supporters en een goede samenwerking met onze zorgpartners. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we vertellen wat we doen en waarom dat een meerwaarde heeft.

Als stichting krijgen we geen subsidie en voor het clownsspel hoeven mensen niet te betalen. We zijn financieel geheel afhankelijk van donaties en giften. Daarom zoekt de afdeling Marketing & Communicatie actief en creatief verbinding met de samenleving. Door verhalen te vertellen die laten voelen waarom het werk van CliniClowns zo waardevol is, ráken we mensen die ons willen steunen in de vorm van geld, tijd, kennis of kunde.

Ons verhaal

We kwamen in 2019 goed in beeld met onder andere:

Een koninklijke ontmoeting Wat was het een feest, de koninklijke familie op bezoek in de Krankeledenstraat, het Straatje van de Glimlach. Ruim 2,4 miljoen mensen zagen op Koningsdag hoe de kleine Julia samen met de CliniClowns het gezelschap door de straat leidde. Koningin Máxima deed zelfs even een rode neus op en noemde de ontmoeting met de clowns een van de hoogtepunten van de dag. Ook in aanloop naar Koningsdag bereikten we miljoenen mensen. Een interview in stadsblad Amersfoort Nu, een reportage over het bezoek van clowns Sjappoo en Hop aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort in NRC, en Goedemorgen Nederland volgde een clownsbezoek in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Er verschenen 181 nieuwsberichten en 282 posts op social media.

LINDA.-docu’s Samen met LINDA. lanceerden we in november de docu-serie Verhalen achter de rode neus, te zien op linda.nl. LINDA.originals nam een kijkje in het leven van vier CliniClowns, Fief, Zussie, Waldo en Hop. Wie zijn ze? Waarom doen ze dit? En waarom is dit werk zo belangrijk? In twee maanden tijd werden de mini-docu’s 176.221 keer bekeken.

CliniClowns.nl We kregen ook een mooie blijk van waardering. Bij de Website van het jaar-verkiezing onder het Nederlands publiek werd CliniClowns.nl uitgeroepen tot Populairste Website in de categorie Goede doelen.

Samenwerking met de zorg

Goed doel kinderen

Ook in de relaties met de zorginstellingen waarmee wij samenwerken is het belangrijk duidelijk te maken wat onze meerwaarde is. Naast het goed onderhouden van de relaties met zorgprofessionals, zoeken we steeds meer de dialoog op om samen
te kijken hoe we de zorg voor kwetsbare mensen nog menselijker kunnen maken. Want door goede samenwerking met de zorg kan CliniClowns veel betekenen voor het welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie.
Als we elkaar kennen, kunnen we beter afspreken wat van ons wordt verwacht. En als we elkaar vertrouwen, kunnen we beter op elkaar inspelen. In ziekenhuizen en zorginstellingen waar goede afspraken zijn gemaakt, helpen we zelfs bij de behandelingen. Zo leveren we samen met onze gewaardeerde zorgpartners een bijdrage aan menslievende zorg.

Onze supporters

Om ons werk te kunnen doen, is geld nodig. Voor het genereren van voldoende inkomsten, maken we gebruik van verschillende fondsenwervende activiteiten, zoals door-to-door-werving, giftenmailings en campagnes.

Donateurs

Maar liefst 213.295 donateurs hebben ons gemachtigd om periodiek een bedrag van hun rekening af te schrijven. Zij zorgen voor een solide financiële basis om ons werk te kunnen doen. Daarnaast doneren veel mensen eenmalig. Een bijzondere bijdrage krijgen we van ‘erflaters’. Zij hebben CliniClowns in hun testament opgenomen en zijn ook ná hun leven nog van betekenis voor een ander. Ook stichtingen en vermogensfondsen hebben steun gegeven, om specifieke projecten uit te voeren.

Dankbaar & betrokken
Om te benadrukken hoe blij we zijn met elke gift, krijgt iedere donateur een bedankje. We inspireren via mails, kaartjes en ons donateursblad LACH! Ook de donateursavonden en het online panel versterken het gevoel van betrokkenheid.

Actievoerders

Van een donatie voor CliniClowns vragen als verjaardagscadeau tot een meditatie- benefietconcert; alle acties zijn van grote waarde. We waarderen het enorm dat zo veel mensen, scholen en bedrijven ons steunen met sponsoring of een actie.

Bedrijven

Ook uit samenwerkingen met bedrijven halen we substantiële donaties. En veel bedrijven doen als team mee met ons sportieve evenement de Alpentocht of sponsoren faciliteiten tijdens de tocht.


 

Vrijwilligers

Maar liefst 115 vrijwilligers hebben ons in 2019 gesteund. Door hun tijd, talent, ervaring of contacten in te zetten, hebben zij veel betekend voor de zichtbaarheid van CliniClowns door het hele land, het werven van fondsen, de verbinding met onze achterban door die telefonisch te bedanken en het webcare-team (een team van vrijwilligers dat alle vragen op social media beantwoordt). Ook bij de ondersteuning van activiteiten, zoals de Alpentocht, waren veel van hen betrokken. In 2019 is met name de nadruk gelegd op het optimaal inzetten van de kennis en expertise van elke vrijwilliger.

Verbinding
Verbondenheid vinden we heel belangrijk. We betrekken vrijwilligers bij ons werk met onder andere de landelijke vrijwilligersdag, trainingen, updates over inhoudelijke onderwerpen, de nieuwsbrief en het intranet van CliniClowns. Ook is er in 2019 een nieuwe website voor vrijwilligers gelanceerd.

Ambassadeurs

Jack van Gelder is ambassadeur voor CliniClowns.

Jack van Gelder is al 20 jaar ambassadeur van CliniClowns. Ook Astrid Joosten, die de impact van de clowns ontdekte tijdens de bezoeken aan haar moeder in een verzorgingshuis voor mensen met dementie, zet zich voor ons in.

2019 was een bijzonder jaar! Bekijk hier een aantal bijzondere momenten

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?