×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Op naar nóg meer impact

Een ontmoeting met een CliniClown heeft meerwaarde. Dat blijkt uit de ervaringsverhalen van kinderen, hun ouders, familie van mensen met dementie en de clowns zelf, maar ook artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zien het effect.

Je krachtig voelen zit niet alleen in je lijf, maar ook tussen je oren. Jezelf zijn voelt sterker dan je zorgen maken. En lachen voelt beter dan stress of angst. Al ruim 25 jaar lang gooien CliniClowns de regels en rollen in het ziekenhuis een beetje overhoop, door zich te richten op het welzijn, op de persoon achter de patiënt. Als iemand contact maakt met jou – dwars door het ziek zijn heen kijkt – voel je je krachtiger. Die impact is niet onopgemerkt gebleven.

Voor zieke kinderen en kinderen met een beperking

In ziekenhuizen & instellingen
Met een rode neus komen de CliniClowns op bezoek in het ziekenhuis en zetten voorzichtig eerst één teen over de drempel. Elk kind, elke afdeling en elk moment is weer anders. En elk kind krijgt persoonlijk bezoek, met volle aandacht. Bij sommigen pakken de clowns groots uit en duiken ze samen een fantasiewereld in, bij anderen spelen ze voor een glimlach. De clowns komen ook geregeld in hospices, gespecialiseerde klinieken en revalidatiecentra.

Op zorglocaties voor kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking
Met name bij kinderdagcentra, mytyl/tyltylscholen en dagbestedingscentra geven CliniClowns (vaak muzikale) improvisatievoorstellingen die de zintuigen van de kinderen prikkelen en hun talenten aanspreken. Altijd goed afgestemd met de scholen en instellingen; zo kunnen we meer betekenen voor de kinderen en zelfs zorgen voor sprongen in hun ontwikkeling.

“Clown Jop weet haarfijn hoe ze contact kan maken. Ik ben eigenlijk wel verbaasd dat die connectie er ook via het beeldscherm is.”
Meike - Leidster KDC Rozemarijn in Haarlem

In het (voortgezet) speciaal onderwijs
Door een interactieve spelvorm voor kleine groepen laten de clowns kinderen loskomen uit hun alledaagse situatie. De kinderen worden uitgedaagd op avontuur te gaan: ze bedenken zelf het verhaal én spelen de hoofdrol.

Vanwege de coronamaatregelen zijn in 2020 voor kinderen op al deze locaties veel online voorstellingen verzorgd en hebben clowns geregeld buiten voor het raam gespeeld.

Via de CliniClowns App
Elke doordeweekse dag zijn clowns online in de CliniClowns App. Kinderen kunnen dan – thuis, in het ziekenhuis of op een medisch kinderdagverblijf – onder andere videobellen en chatten met de clowns, en liveshows bekijken. Tijdens de eerste lockdown hebben we veel extra aandacht op onze app gevestigd in de media en bij zorginstellingen, zodat we zieke kinderen in het ziekenhuis of thuis en ook kinderen met een beperking nog steeds konden bereiken. De app is hierdoor bekender geworden. In 2020 heeft dit gezorgd voor een forse groei in het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de app.

Mila (16) heeft afwijkingen aan haar skelet, een hartafwijking, is slechthorend en snel ziek. Moeder Melanie: “De app is voor haar een wereld waar alleen maar pret is. Zeker nu ze weer langere tijd thuis zit, is dat belangrijk. Ze belt zelf in, dan hoor ik opeens supervrolijke geluiden uit haar kamer komen.” Mila kan op de app veilig haar gang gaan. “Het is echt iets van haarzelf, het geeft haar een gevoel van zelfstandigheid.”

Voor mensen met dementie

In zorginstellingen
Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt te maken met een vorm van dementie. Dat gaat vaak samen met verdriet, angst, onmacht, verwarring en eenzaamheid. In goed overleg met zorgprofessionals komen clowns in duo’s op bezoek in verzorgingshuizen. Ze laten mensen met creativiteit, muzikale improvisatie en respectvol één-op-één contact ontspannen. Het isolement wordt doorbroken, de eenzaamheid verzacht. Omdat veel instellingen door coronabeperkingen gesloten werden voor bezoek, is in samenspraak met de instellingen gezocht naar wat er nog wél kon. Dat werd clownsspel op afstand. In tuinen, op balkons, vanachter ramen of hekken, online en in zonnekamers, speciale ruimtes waar bewoners coronaproof bezoek kunnen ontvangen.

Even dag zeggen door het raam? Dat is lastig bij de bovenverdiepingen van Woonzorgcentrum Vizier in Almere. Clowns Miep en Silly komen toch langs bij de mensen met dementie, per hoogwerker. “Zal ik een stukje opera zingen?”, roept Miep. Binnen wordt enthousiast geknikt. Dan barst ze los. Twee bewoners staan bijna tegen het raam geplakt. Ze zingen vol overgave mee. Op de ‘tweede rij’, in een comfortabele leunstoel, zwaait een bewoonster ritmisch mee. Dagbestedingscoach Jeanine Lablans, na het bezoek: “Wat een succes. De clowns hadden hun volle aandacht. Het was een mooie manier om mensen die erg opgesloten zitten toch nog iets te kunnen bieden.”

Goede resultaten

Ondanks alle beperkingen in 2020, hebben we veel voor elkaar gekregen.

resultaat 2020 resultaat 2019
Aantal ontmoetingen tussen clown en kind en mensen met dementie 106.347 121.943

Grote waardering
Dat ons werk erg wordt gewaardeerd, blijkt uit de vele reacties die wij krijgen van de kinderen die we bezoeken en de verhalen van familie of verzorgers van zowel kinderen als mensen met dementie, zorgprofessionals, supporters en de CliniClowns zelf. Ook de toenemende vraag om inzet van CliniClowns vanuit de zorg en het feit dat CliniClowns in 2020 is uitgeroepen tot klantvriendelijkste goede doel van Nederland zijn een duidelijke blijk van waardering.

Samenwerking met de zorg
We kunnen er alleen zijn voor onze speelgroepen dankzij goede samenwerking met de zorg. Als we elkaar kennen, kunnen we beter afspreken wat van ons wordt verwacht. En als we elkaar vertrouwen, kunnen we beter op elkaar inspelen. We zetten dan ook vol in op goede relaties onderhouden met zorgprofessionals. We benadrukken onze meerwaarde en gaan de dialoog aan, om samen te kijken hoe we de zorg voor kwetsbare mensen nog menselijker kunnen maken. In ziekenhuizen en zorginstellingen waar goede afspraken zijn gemaakt, helpen we zelfs bij de behandelingen. De aanwezigheid van de clowns is op veel zorglocaties bijna vanzelfsprekend. In de periode van coronabeperkingen kwam er vanuit instellingen dan ook veel vraag naar online clownsbezoeken. Juist omdat we zo close samenwerken, konden we snel schakelen en meebewegen naar online spel. Zo leveren we onder alle omstandigheden samen met onze gewaardeerde zorgpartners een bijdrage aan menslievende zorg.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.