×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Verbinding met de samenleving

Verbinding met onze stakeholders is essentieel voor onze organisatie. Om ons werk te kunnen doen, krijgen wij steun van mensen in de vorm van geld, kennis en tijd. Daarvoor is het van belang dat mensen zien en voelen wat wij doen. Dat zij een voorkeur voor ons voelen en ons vertrouwen. Dat vraagt om zichtbaarheid en dialoog.
 

Als CliniClowns zijn wij dagelijks in contact met verschillende groepen mensen. Door goed te weten wat hun verwachtingen zijn en hoe ze zich optimaal met ons verbonden voelen, kunnen we nieuwe verbindingen smeden en bestaande verbindingen verstevigen. Wat we gemeenschappelijk hebben, is het verlangen om zo veel mogelijk zieke en kwetsbare mensen te versterken met een zorgeloos moment. Daarvoor laten we zo veel mogelijk van ons werk zien en staan we altijd open voor ideeën uitwisselen en de dialoog aangaan over ons werk en onze organisatie-ervaringen.
 

Verhalen delen

De kracht van ons werk moet je ervaren. Als je erbij bent, voel je hoeveel impact een moment tussen een clown en degene voor wie hij of zij speelt heeft. Het is net of er iets verandert in de ruimte. Het liefst zouden wij iedereen deelgenoot maken van zo’n spelmoment. Omdat dit niet kan, is onze communicatiestrategie gebaseerd op verhalen delen. Verhalen waarin je mee kunt voelen met hoe het is als je vanuit een lastige situatie even wordt opgetild, waardoor je kracht ervaart. Onze verhalen delen wij op veel manieren, zoals via social media en tv, en in campagnes, in tijdschriften en dagbladen. Door deze verhalen is het makkelijker om de urgentie van ons werk te voelen. En dat is belangrijk. Want zo bereiken we dat mensen begrijpen waarom wat we doen zo relevant is.

In de media

CliniClowns is een bekend goed doel. Dat is onze kracht en brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wij krijgen veel gelegenheid om ons werk te delen via de media. Een voorbeeld daarvan is de beeldreportage van tien pagina’s over onze audities in Volkskrant Magazine, gemaakt door fotograaf Martijn van de Griendt en journaliste Gidi Heesakkers. Een prachtige gelegenheid om de achtergrond van ons werk te laten zien: het artikel werd online gedeeld en ook inhoudelijk, over het vak van een CliniClown, positief besproken in het Radio 1- programma Dit is de zaterdag. Zo hebben we circa 1,8 miljoen lezers/luisteraars bereikt.

Onze plek in de samenleving brengt ook vragen en kritiek met zich mee. We zagen dit vanaf half oktober toen een discussie oplaaide naar aanleiding van het verschil in salaris van een startende verpleegkundige en een startende CliniClown. Het is belangrijk dat we op een open manier omgaan met zo’n publieke discussie. Naast het formuleren van een statement waarin iedereen ons standpunt hierin kan volgen, hebben wij deze discussie aangegrepen voor een analyse van de impact van dit media-issue. Het is belangrijk om serieus om te gaan met signalen uit de samenleving en ze op waarde te schatten. De vragen die via de media of rechtstreeks aan ons worden gesteld, zien wij dan ook als een hulpmiddel. Als mensen ons als goede doelen organisatie niet goed begrijpen, is het belangrijk om te kijken wat wij daaraan kunnen doen. Wij brengen uitgebreid in kaart wat we ermee willen en kunnen doen en hoe we daar helder over kunnen communiceren. Concrete acties die we hebben ondernomen:

  1. Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten dat CliniClowns betaald krijgen voor hun werk. Daar geven we de komende tijd meer uiting aan. Zodat mensen de waarde van het werk beter begrijpen en er misschien nog meer waardering voor krijgen. We doen dit door dit meer te benadrukken in verhalen die we delen via verschillende kanalen. En we zorgen ervoor dat het meer onderwerp van gesprek is als we in contact zijn met onze donateurs.
  2. We onderzoeken intern hoe het zit met de hoogte van onze salarissen en passen in 2022 een wijziging toe in de loonschaal van mensen die bij ons als CliniClown starten, omdat de afgelopen jaren het gat tussen een startende CliniClown en andere beroepen met een vergelijkbare opleidings/ervaringsachtergrond is toegenomen.

Fondsenwervende campagnes

  • Voor het eerst werd een online collecteweek gehouden. Onze ambassadeurs Jack van Gelder en Astrid Joosten riepen via onder andere videoboodschappen op om online collectant te worden. Daar gaven ruim 300 mensen gehoor aan en zij collecteerden ruim € 42.000 bij elkaar! Voorafgaand aan deze collecteweek waren Astrid en Jack te zien in een tv-commercial waarin ze aangaven waarom zij CliniClowns steunen en waarom iedereen dat zou moeten doen. De twee commercials werden uitgezonden op NPO 1, 2 en 3 en de zenders van Talpa. Liefst 40,9% van alle volwassen Nederlanders (18+) zag één van de spots.
  • Daarnaast werd op tv en online financiële steun gevraagd met de campagne Bedtijdbezoeken, om CliniClowns in de winter ook ’s avonds in het ziekenhuis te laten spelen, waardoor zorgen en angst geen ruimte krijgen en kinderen zorgeloos in slaap kunnen vallen.
  • 116.000 kijkers zagen het SBS 6-programma De Nalatenschap. Corina vertelde in deze uitzending waarom zij na het overlijden van haar zoon Mike besloot om CliniClowns op te nemen in haar testament. Mike had een speciale band met CliniClown Bes (Willemien). Ook zij blikte in de uitzending terug op hun bijzondere momenten samen.

Onze supporters

Veel mensen dragen CliniClowns een warm hart toe en zien onze relevantie. Die support is onmisbaar, want om ons werk te kunnen doen, is vrijwillige inzet én geld nodig. Voor voldoende inkomsten maken we gebruik van fondsenwervende activiteiten, zoals giftenmailings, campagnes en door-to-door-werving.

Donateurs

We zijn enorm dankbaar voor de giften van onze donateurs; hiermee kunnen we het verschil maken! Eind 2021 waren er maar liefst 211.681 donateurs die ons steunen met een periodieke bijdrage. Zij zorgen voor een solide financiële basis om ons werk te kunnen doen. Daarnaast doneren veel mensen eenmalig. Een bijzondere bijdrage krijgen we van ‘erflaters’. Zij hebben CliniClowns in hun testament opgenomen en zijn zo ook ná hun leven nog van betekenis voor een ander. Ook stichtingen en vermogensfondsen hebben steun gegeven om specifieke projecten uit te voeren.

Dankbaar & betrokken
Om te benadrukken hoe blij we zijn met elke gift, bedanken we iedere donateur waar dat mogelijk is. We inspireren via mails, kaartjes en ons donateursblad LACH! Uit een loyaliteitsonderzoek onder donateurs kwam naar voren dat zij CliniClowns blijven steunen, omdat ze ons werk goed en belangrijk vinden. De meest genoemde reden om op te zeggen is ‘om financiële redenen’.

Actievoerders

De een vraagt vrienden en familie om als verjaardagscadeau te doneren aan CliniClowns, de ander trommelt medestudenten op voor een sponsorloop. Alle acties zijn van grote waarde. We waarderen het enorm dat zo veel mensen en scholen ons steunen met sponsoring of een actie.

Een paar mooie voorbeelden uit 2021:

  • Gelukkig kon de Alpentocht dit jaar wél doorgaan! Dertig vrijwilligers en 373 deelnemers hebben dit evenement in het Franse Val Thorens tot een succes gemaakt: er werd € 340.277,- opgehaald!
  • Via Facebook/CliniClowns/fundraisers kun je familie en vrienden vragen als verjaardagscadeau geld aan CliniClowns te schenken. In 2021 hebben we € 22.320 ontvangen door onze trouwe Facebook-volgers!
  • Janssen de Jong Bouw Oost uit Hengelo organiseerde een personeelsfeest, waarvoor een van onze vrijwilligers een online boodschap insprak; zo waren we tóch nog aanwezig in coronatijd.
  • De leerlingen CBS Coolsma gingen levend sjoelen voor CliniClowns en haalden samen een enorm bedrag op: € 3.485,24!

Organisaties

Ook bedrijven zetten zich op allerlei manieren in om CliniClowns te steunen, van een salarisdonatieprogramma en IT-apparatuur doneren tot sponsoracties.

Bijzondere samenwerking
* Theeproducent tastea heeft speciaal voor CliniClowns een friszoete, fruitige thee ontwikkeld, voor zowel kinderen als volwassenen: Monkey Business. Van elk verkocht blik wordt € 2,50 aan CliniClowns gedoneerd. Mede-eigenaar Kim Paardekooper: “Met deze thee sluiten we aan bij het doel van CliniClowns: een moment van afleiding en plezier bieden. Natuurlijk is thee niet te vergelijken met het werk van de clowns, maar veel mensen halen toch ook een gevoel van ontspanning uit een goede kop thee.”

Vrijwilligers

Ook voor onze 115 vrijwilligers was 2021 een uitdagend jaar. Door de beperkingen van de coronamaatregelen viel een aantal taken in periodes zo goed als stil, zoals voorlichting geven op scholen, bij organisaties en verenigingen. Aanwezig zijn bij de start van een actie of een cheque ophalen, bleek vaak lastig. Toch hebben de vrijwilligers ieder op zijn of haar manier een steentje kunnen bijdragen door verbinding met onze organisatie te houden en mogelijkheden te zien. Zo hebben vrijwilligers online veel cheques in ontvangst genomen en online voorlichting gegeven. Ook hebben ze geholpen met het versterken van de relatie met onze achterban, door die telefonisch te bedanken (Happy Call Team) en te reageren op vragen en reacties op de socialmediakanalen van CliniClowns (Webcare Team).

Verbinding
Online bijeenkomsten bleken ook dit jaar dé oplossing om verbinding met onze vrijwilligers te houden en nieuwe ideeën te initiëren. Samen hebben we in die bijeenkomsten naar nieuwe wegen gezocht om het vrijwilligerswerk in te vullen. Binnen een projectgroep – waarvoor een aantal vrijwilligers was uitgenodigd - is bekeken hoe de inzet van de vrijwilligers binnen onze organisatie, vanuit hun eigen waardevolle expertise en kwaliteiten, geoptimaliseerd kan worden. De uitkomsten van deze ‘klantreis’ vormen de belangrijkste focuspunten in 2022 voor vrijwilligers: begeleiden, samenwerken en inspireren.

Ambassadeurs

Jack van Gelder is al 22 jaar ambassadeur van CliniClowns. Ook Astrid Joosten, die de impact van de clowns ontdekte tijdens de bezoeken aan haar moeder in een verzorgingshuis voor mensen met dementie, zet zich al jaren voor ons in.

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?