×

Webcammen met de CliniClowns op school

Vanaf januari start er een pilot voor een speciale scholenversie van de online wereld van CliniClowns: Neuzenroode.nl. De Openluchtschool in Breda, een school voor langdurig zieke kinderen, gaat de website Neuzenroode-scholen.nl in haar schoolprogramma integreren. Met als doel om de kinderen op een veilige manier kennis te laten maken met het socialiseren op internet, omdat de kundigheid en vaardigheden hiervoor vaak ontbreken.

De website wordt gekoppeld aan diverse projecten binnen de school. Twee groepen krijgen toegang tot de website en kunnen zelf verhalen en filmpjes op de website zetten, die aanhaken bij de schoolprojecten. Uiteraard kan er ook live gewebcamd worden met de CliniClowns. Ook zullen de clowns geregeld de kinderen op school bezoeken, om te kijken hoe het met ze gaat en ze te ondersteunen bij het maken van content voor de Neuzenroode scholensite.

Als de pilot succesvol is, rollen we deze speciale versie van Neuzenroode verder uit naar andere LZK- en mytylscholen. De kinderen op deze verschillende scholen gaan dan onder clowneske leiding met elkaar en ook voor elkaar (live) content maken en delen. 

Fonny de Kanter, fysiotherapeut op de Openluchtschool van Breda: “Met het scholenproject van Neuzenroode hopen wij dat kinderen een veilige omgeving op internet krijgen en leren hoe ze om moeten gaan met het Wereld Wijde Web en de gevaren die daar in schuilen. Daarnaast is het een uitkomst om via deze website allerlei zaken als ervaringen, projecten, werkstukken, etc. te kunnen delen met andere leerlingen en andere scholen en zo te ondervinden hoe het er op andere scholen in het speciaal onderwijs aan toe gaat.”