×

Ook CliniClowns houdt er rekening mee…

Op 1 februari 2014 is Europa overgegaan op één betalingssysteem: SEPA (Single European Payments Area). Met als doel dat je in heel Europa op dezelfde manier in euro's kunt betalen. Vanaf dan kunnen we alleen nog gebruikmaken van IBAN-rekeningnummers (International Bank Account Number).

Wat betekent dit voor jou?
• Het rekeningnummer van CliniClowns wijzigt van 6640 naar NL31INGB0000006640.
• Je bestaande machtiging is automatisch omgezet naar een SEPA-machtiging, je hoeft hier niets voor te doen. Op je afschrift kun je ons als incassant herkennen aan ons IncassantID: NL50ZZZ412120430000.
• Iedere machtiging krijgt een uniek nummer, de zogenaamde mandaatID. Deze kun je terugvinden op je afschrift.
• Het incassomoment blijft ongewijzigd (rondom de laatste werkdag van de maand).
• Wij versturen binnen twee weken nadat je donateur bent geworden een bevestigingsbrief. In deze brief staan de gegevens van de door jou verstrekte machtiging.

Checken wat jouw IBAN-rekeningnummer is?
Kijk op je nieuwe bankpas. Hier staat het IBAN nummer op vermeld.

Meer weten over IBAN?
Heb je vragen of opmerkingen over CliniClowns en de overgang op IBAN? Neem dan contact met op ons. Veelgestelde vragen en antwoorden over IBAN vind je op www.overopiban.nl/faq-particulier.