×

Overzicht parallelsessies

Alle deelnemers kiezen twee van onderstaande parallelsessies. Een keuze maakt u op het aanmeldformulier.

Keuze 1:

Focus op (spel) interactie - Drs. Saskia Damen
In deze workshop wordt ingegaan op interactie met kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking binnen spelactiviteiten. Deelnemers krijgen verschillende videobeelden te zien van spelsituaties en gaan deze analyseren aan de hand van kenmerken van het interactieproces. Op basis van deze analyses worden tips gegeven hoe gewerkt kan worden aan goede interactie met personen met een meervoudige beperking. Tevens zal worden stilgestaan bij de wijze waarop middels (eenvoudige) spelelementen, interactie en communicatie op gang gebracht kan worden en bevorderd kan worden bij deze doelgroep.

Spreker 
Saskia Damen is als GZ-psycholoog/ orthopedagoog verbonden aan Bartiméus, een landelijke organisatie voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking. Hier was zij jarenlang verbonden aan leefgroepen voor volwassenen met een meervoudige beperking en leefgroepen voor mensen met doofblindheid en een verstandelijke beperking. Op dit moment doet zij promotieonderzoek naar communicatie met mensen met aangeboren doofblindheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en is zij als consulent werkzaam bij het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid. 

Keuze 2:

Een ervaringsdeskundige aan het woord – Wendeline Braaksma
In deze sessie vertelt Wendeline haar verhaal, het verhaal van een jonge vrouw die op haar negende te horen kreeg dat ze leukemie had. Ze vertelt haar ervaringen; hoe zij als kind haar ziekte, ziekenhuisopname en behandelingen heeft ervaren. Een verhaal over angst, onbegrip en gebrek aan veiligheid. Maar ook een verhaal over de waarde van echt contact, humor en het hebben van spel binnen deze ziekte periode. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Spreker
Wendeline is 20 jaar en studeert bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Op haar negende kreeg ze de diagnose leukemie. Een zware periode van twee jaar, met veel ziekenhuisbezoeken volgden. Gelukkig is ze nu al acht jaar schoon!

Keuze 3:

Kinderen communiceren door te spelen en spelen door te communiceren – Marij Eliëns
Jonge kinderen communiceren vooral via hun lichaamstaal met volwassenen. Impliciet leert het kind zo universeel geldende regels voor tussenmenselijke communicatie. De lichaamstaal voor de opening, de beurtwisseling en de afsluiting van vriendelijk contact is de kern van elke vorm van communicatie. Tijdens deze communicatie brengen het kind en de volwassenen elkaar in een alerte staat om nieuwe dingen te leren en zich psychisch en sociaal te ontwikkelen. Het spel en het samenspelen vormen hierbij het belangrijkste middel. 

Video
Met stilstaande beelden kan men de interactie en de communicatie beeld voor beeld bekijken. Deze zogenoemde interactieanalyse is gebaseerd op de know-how over geslaagde contactmomenten, de basiscommunicatie. Video-interactiebegeleiding is gebaseerd op de basiscommunicatie. De basiscommunicatie laat zien welke spelinitiatieven jonge kinderen op verschillende niveaus nemen en hoe ze daarin willen ontwikkelen. Wanneer er communicatieonderbreking plaatsvindt (bijvoorbeeld door ziekenhuisopname) of er sprake is van een risicosituatie (bijvoorbeeld bij gespannen of huilende baby’s, chronische en/of ernstige ziekte) worden de kinderen extra kwetsbaar. Vaak zijn het kinderen die een verhoogd risico hebben op langdurige of herhaalde ziekenhuisopnamen. Het gezond spelen en het gezond communiceren is in deze situaties van uitzonderlijk belang voor de ontwikkeling van het kind.

Spreker
Drs. Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en werkzaam als landelijk coördinator VIB-Gezondheidszorg bij de AIT en sinds 1980 bezig met het ontwikkelen en verzamelen van know how over communiceren met jonge kinderen. Zij is verantwoordelijk voor opleidingen, ontwikkelingen en coördinatie van video-interactiebegeleiding voor 0-4 jarigen op couveuse-, kraam-, en kinder­afdelingen van een groot aantal ziekenhuizen in Nederland en op enkele consultatiebureau’s van thuiszorgorganisaties. Vanaf 1997 werkzaam voor een geassocieerde jeugdzorginstelling. Tevens projectleider van Baby Extra, een project ter ondersteuning van het ouder-baby contact, wanneer er sprake is van psychische problemen bij de ouder(s). Verbonden aan de Stg. Lichaamstaal en bestuurslid van Stichting Babywerk.
 

Keuze 4:

Clownworkshop - Marleen Segers & Carla Schmidt 
Wilt u graag aan den lijve ondervinden hoe het is om clown te zijn en wat de essentie van de clown is? Dat kan! CliniClowns Polleke en Za Zou nemen u tijdens deze workshop mee in de wereld van het clownen. Een wereld waarbij de clown een theatrale figuur is, verbonden met het kind in ons. De clown leeft en beleeft in het hier en nu. Maar de clown staat ook voor de uitvergroting van de menselijke tekortkomingen, illusies en ijdelheden. Hij laat onverbloemd zien wat hij denkt en voelt en maakt ons zo tot getuigen van zijn falen, innerlijke twijfels, onzekerheden en worstelingen. Dat ontroert, brengt ons aan het lachen en maakt de clown voor ons ontwapenend. De clown staat spelend in de wereld en creëert zijn werkelijkheid met de eenvoudigste hulpmiddelen. Maar de clown bestaat uiteraard niet zonder de acteur die hem speelt. Je kunt zelfs stellen dat bij een goede clown de speler ‘de clown in zichzelf’ heeft ontdekt en gebruikt. 

Sprekers:
Marleen Segers is in 1997 in Nederland komen wonen vanuit Antwerpen ( België). Ze is afgestudeerd als klinisch en ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende enkele jaren combineerde zij het werk als therapeut met werk in het ziekenhuis als Cliniclown. Uiteindelijk heeft ze de keuze gemaakt zich volledig te richten op het werk bij Cliniclowns. Ondertussen is zij al 5 jaar bij de Stichting en sinds 2 jaar maatje van Carla Schmidt in het UMCG Groningen. “In mijn werk als therapeut keek de clown over mijn schouder mee, in mijn werk als Cliniclown kijkt de psycholoog mee. Dat vind ik een fijne combi. Zo `speel` ik in alle ernst mijn werk” .

Carla Schmidt heeft de Sociale Academie en de Kunstacademie gedaan. In vorige banen heeft zij voornamelijk met kinderen gewerkt en ze is ook enige tijd pedagogisch medewerker in het UMCG geweest. Daarna is zij clown geworden bij St. Clown en Ziekenhuis die later werd overgenomen door Stichting CliniClowns Nederland.
“Ik oefen dit vak nu bijna veertien jaar uit en vindt het nog altijd even boeiend. Hoe verhoudt zich de clown bijvoorbeeld op de intensive care waar leven en dood vaak zo dichtbij elkaar liggen. Wat zijn de mogelijkheden van je stem, van taal. Hoe speel je in meerdere lagen tegelijk en ben je clown voor het kind maar ook voor de ouders en voor anderen op een afdeling. Kortom ik houd van spelen en blijf me verwonderen over hoe groot klein spel kan zijn, vind het heerlijk om me, samen met mijn maatje, te verliezen in de fantasie van een kind, houd van het klieren met pubers en raak ontroerd als ik zie hoe ons werk ouders ontroert die weer geraakt worden door de reacties van hun kind op samen spelen met ons”.