×

Uitbreiding CliniClowns

Al 25 jaar verbeteren we het welzijn van zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. In de afgelopen jaren heeft CliniClowns ontdekt dat oprecht contact met een clown, naast de doelgroep kinderen, ook geschikt is voor meer mensen in een kwetsbare situatie. Op deze pagina lees je alles over deze uitbreiding van CliniClowns.

Veel gestelde vragen:

Wat is de reden van de uitbreiding?

Al 25 jaar verbeteren we het welzijn van zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. De CliniClowns gebruiken hierbij de kracht van verbeelding. Door écht contact te maken prikkelen ze de fantasie en laten ze kinderen voor even hun situatie vergeten en weer gewoon kind zijn.
 
In de afgelopen jaren heeft CliniClowns ontdekt dat oprecht contact met een clown, naast de doelgroep kinderen, ook geschikt is voor meer mensen in een kwetsbare situatie. Zo hebben ook mensen met dementie veel baat bij de methodiek van CliniClowns. Zij ervaren door het contact met de clown en de kracht van verbeelding opnieuw een klein geluksmoment in hun leven.
 
CliniClowns wil voor meer mensen van betekenis zijn. Daarom gaan wij in 2018 onze activiteiten uitbreiden en ook spelen voor mensen met dementie. Dat doen we door onze krachten te bundelen met ons zusje: Stichting CareClowns, die al mensen met dementie bezoekt. Zo kunnen we meer kwetsbare mensen een waardevol geluksmoment bezorgen. Samen staan we sterker!

Ik ben donateur van CliniClowns, wat merk ik van de uitbreiding?

Dankzij jouw steun maken we al 25 jaar ontroerende en bijzondere ontmoetingen met zieke en gehandicapte kinderen mogelijk en dat blijven we ook doen. Maar omdat ook mensen met dementie ons hard nodig hebben gaan we vanaf 2018 een deel van de donaties aanwenden om ook deze groep te kunnen bezoeken. 

Is CliniClowns na de uitbreiding met CareClowns geen goed doel voor kinderen meer?

CliniClowns zal zich nog steeds richten op zieke en gehandicapte kinderen en blijft daarmee voor het overgrote deel van haar werkzaamheden een kinderdoel. Omdat we in de praktijk hebben ervaren en daarom ook geloven dat de CliniClowns-methodiek ook voor mensen met dementie van toegevoegde waarde is, zullen onze clowns ook voor die doelgroep gaan spelen. 

Hebben jullie de keuze voor uitbreiding getoetst bij de donateurs?

Eerder onderzoek onder donateurs van CliniClowns geeft aan dat het overgrote deel positief staat ten opzichte van het werk voor mensen met dementie en geen bezwaar heeft dat hun donatie ook daar aan wordt besteed. Daarnaast hebben we ook bij onze collega organisaties in Europa informatie ingewonnen: vergelijkbare organisaties voeren succesvol meerdere programma’s voor meerdere doelgroepen, waaronder voor mensen met dementie. 

Zetten ambassadeurs, vrijwilligers en actievoerders zich na de uitbreiding automatisch ook in voor mensen met dementie?

Ja, vanaf 2018 zullen alle middelen (geld, maar ook tijd, kennis en kunde) voor zowel zieke als gehandicapte kinderen als mensen met dementie worden ingezet. 

In hoeverre is het werk van CliniClowns voor zieke en gehandicapte kinderen vergelijkbaar met (het maken van contact met) mensen met dementie?

CliniClowns maken zowel in het contact met zieke en gehandicapte kinderen als mensen met dementie gebruik van de kracht van verbeelding. Daarmee stimuleren zij de ander, geven de regie over de situatie terug en nemen ze hem of haar even mee in een andere wereld. Zowel kinderen als mensen met dementie kunnen daardoor ontspannen en ervaren minder stress of pijn.

Gaat CliniClowns in de toekomst ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken?

Vooralsnog blijft het bij de uitbreiding naar mensen met dementie. In de komende jaren zal verder worden bekeken óf en hoe CliniClowns verder zal uitbreiden naar andere doelgroepen van 18 jaar en ouder.

Meer informatie over mensen met dementie

Ongeveer 270.000 mensen in Nederland lijden aan dementie. Ongeveer 30% daarvan woont in een verpleeg- of verzorgingstehuis. De eenzaamheid bij deze groep mensen is groot. Niet alleen omdat ze soms lastig te bereiken zijn, maar ook omdat velen weinig of geen bezoek ontvangen. Verzorgend personeel moet door bezuinigingen, personeelstekorten en werkdruk prioriteit geven aan dagelijkse verzorging. Een logisch gevolg hiervan is dat er steeds minder ruimte is voor individuele aandacht.

Stel je voor wat jij met een donatie mogelijk maakt.