groep individueel individual group kominactie team location calendar close camera euro search menu noun_57078 arrow-down cadeau plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk
×

CliniClowns, de stichting

Hieronder staan vragen over de organisatie CliniClowns die ons vaak worden gesteld. Heb je een vraag? Kijk hieronder of jouw vraag ertussen staat. Wil je iets anders weten en biedt de geboden informatie geen uitkomst? Vul dan het contactformulier in en stel je vraag daar. 

Wat is de missie van CliniClowns Nederland?

De essentie van ons werk is de ontmoeting tussen onze professioneel opgeleide CliniClowns en zieke en gehandicapte kinderen.

Wij zien het als een groot goed als je in je kracht kunt staan, juist in een kwetsbare situatie. De CliniClown zorgt daarvoor. Omdat die écht kijkt naar degene die hij ontmoet. Onze clowns gaan op zoek naar de behoefte van de ander, naar wat die voelt en nodigen uit om mee te spelen in wat op dat moment ontstaat. Vol aandacht en met respect.

Lees meer over hierover.

Hoe lang bestaat CliniClowns en waar komt het idee vandaan?

Begin jaren negentig waaide het werk van de Amerikaanse ziekenhuisclowns-organisatie Clown Care Unit over naar Nederland. In 1992 werd Stichting CliniClowns Nederland opgericht dankzij een intensieve samenwerking tussen professor Voûte, voormalig kinderoncoloog in het Emma Kinderziekenhuis/Het KinderAMC te Amsterdam en onder andere Josée Verwater, Lorine Schortinghuis en Pieter Sluis.

Hoe financiert CliniClowns haar activiteiten?

Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven. Dankzij de steun en inzet van vele mensen hebben wij al een derde van alle zieke en/of gehandicapte kinderen afleiding en plezier kunnen brengen.

Is CliniClowns aangemerkt als ANBI stichting?

CliniClowns is aangemerkt als ANBI stichting, ook wel: Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften die particulieren doen zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. De giften zijn aftrekbaar vanaf een minimum van 1% van het drempelinkomen (met een minimum van € 60) en maximaal voor 10% van het drempelinkomen.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan diverse voorwaarden voldoen. CliniClowns voldoet aan deze voorwaarden:
•    De instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis. 
•    De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. 
•    De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 
•    Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 
•    Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
•    De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
•    Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. 
•    De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
•    Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 
•    Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen. 

Heeft CliniClowns een CBF keurmerk?

CliniClowns heeft sinds 1999 het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dit keurmerk wordt iedere keer afgegeven voor een periode van drie jaar. Het CBF beoordeelt het bestuur en beleid van de aangesloten instellingen. En hoe ze geld binnen krijgen, dit besteden en daar verslag over uitbrengen. 
CliniClowns doet verslag over de besteding van donaties op deze pagina. Hierop staat exact beschreven hoe iedere euro besteed wordt.

Het logo van dit keurmerk staat onderaan deze website.

Belegt CliniClowns in Nederlandse Staatsobligaties?

CliniClowns belegt in Nederlandse Staatsobligaties. De beleggingsportefeuille is zo opgebouwd dat nu en in de toekomst geen koersrisico wordt gelopen. Daarnaast is door de keuze voor Nederlandse Staatsobligaties ook het risico op verlies van de beleggingsportefeuille tot een minimum beperkt. De waardering van de staatsobligaties gebeurt op basis van de geamortiseerde kostprijs. Daardoor is een negatief koersresultaat niet mogelijk. Het beheer van de obligatieportefeuille wordt uitgevoerd door twee professionele vermogensbeheerders. De portefeuille wordt iedere zes maanden besproken.

Welke bedrijven sponsoren CliniClowns?

Cisco, Kerst voor Kids, Intercard, Harlekijntjes en nog vele andere bedrijven. 
> Bekijk het overzicht van alle bedrijven die ons sponsoren. 

Hoe kunnen medewerkers van bedrijven CliniClowns steunen?

CliniClowns heeft sinds 2012 het CAF keurmerk (Charities Aid Foundation – America). Dit houdt in dat medewerkers van bedrijven, die met het CAF samen werken, zich kunnen inzetten voor CliniClowns door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De vrijwilligersuren worden dan via het CAF verzilverd ten gunste van CliniClowns.

Wat doet CliniClowns allemaal?

Van een-op-een ziekenhuisbezoek tot theatervoorstelling op locatie: hier vind je al onze activiteiten
 

Hoeveel kinderen bereikt CliniClowns?

CliniClowns bereikt met haar producties nu ongeveer een derde van alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. 

Hoe wordt de stichting bestuurd?

Stichting CliniClowns Nederland wordt bestuurd door een directeur onder supervisie van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke en onbezoldigde personen met een zeer diverse maatschappelijke achtergrond. Zij zetten hun zeer gerespecteerde kennis en visie in voor CliniClowns Nederland. Hierdoor staan wij volop in de maatschappij en zijn wij uit verschillende branches op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De Raad van Toezicht concentreert zich volledig op het toezien van een goede uitvoering van het meerjarenbeleid.

Hoeveel mensen werken er op het kantoor van CliniClowns?

Er werken 48 medewerkers (parttime) op het kantoor van CliniClowns. Al onze producties doen wij in eigen beheer. 

Waar is het kantoor van CliniClowns gevestigd?

Het kantoor van CliniClowns is gevestigd in Amersfoort aan de Soesterweg 300A.

groep individueel individual group kominactie team location calendar close camera euro search menu noun_57078 arrow-down cadeau plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk