groep individueel individual group kominactie team location calendar close camera euro search menu noun_57078 arrow-down cadeau plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk
×

Vragen over CareClowns

Wat houdt de samenwerking tussen CareClowns en CliniClowns in?

Stichting CareClowns en Stichting CliniClowns Nederland maken beide onderdeel uit van de CliniClowns Groep. Stichting CareClowns zet zich in voor ouderen met dementie in zorginstellingen. Onder het motto ‘lachen is leven’ brengen de CareClowns een moment van geluk in het veelal eenzame bestaan van dementerenden. 

In 2010 kreeg CliniClowns de vraag of zij de activiteiten van de Faria-Clowns wilde overnemen. Toen is direct het besluit genomen om dit niet via Stichting CliniClowns Nederland te doen, maar hiervoor een nieuwe stichting op te richten met de naam CareClowns. De kennisgeving daarvan is in september 2011 bekend gemaakt. Beide stichtingen blijven strikt gescheiden, giften aan CliniClowns worden besteed aan zieke en gehandicapte kinderen. Giften aan CareClowns aan ouderen met dementie.

Op welke wijze is CareClowns aan CliniClowns verbonden

Beide stichtingen vallen onder dezelfde Stichting CliniClowns groep waar ook een derde stichting – CliniClowns International Support – deel van uitmaakt. CareClowns heeft als doel ouderen met dementie een moment van geluk te bezorgen. International Support is ontstaan uit de wens om gelijksoortige organisaties of projecten als CliniClowns in het buitenland te ondersteunen met kennis en concepten. De stichtingen hebben dezelfde directie en dezelfde Raad van Toezicht. 

Waarom heeft CliniClowns het initiatief CareClowns ontwikkeld?

Net als CliniClowns maken CareClowns onbevangen contact met de mens achter de zieke en gaan ze mee in hun belevingswereld. CliniClowns richten zich op kinderen, CareClowns op ouderen met dementie.
Stichting CareClowns heeft als doel een moment van klein geluk brengen aan ouderen met dementie. De kennis, ervaring en het effect van het werk van CliniClowns voor zieke en gehandicapte kinderen, zijn heel goed af te stemmen op ouderen met dementie. 

Wat is het doel van CareClowns?

Ongeveer 235.000 mensen in Nederland lijden aan dementie. Ongeveer 30% daarvan woont in een verpleeg- of verzorgingstehuis. De eenzaamheid bij deze groep mensen is groot. Niet alleen omdat ze soms lastig te bereiken zijn, maar ook omdat velen weinig of geen bezoek ontvangen. Verzorgend personeel moet door bezuinigingen, personeelstekorten en werkdruk prioriteit geven aan dagelijkse verzorging. Een logisch gevolg hiervan is dat er steeds minder ruimte is voor individuele aandacht. 

Geef ik als donateur van CliniClowns ook aan CareClowns?

Nee, beide stichtingen blijven strikt gescheiden, giften aan CliniClowns worden besteed aan zieke en gehandicapte kinderen. Giften aan CareClowns aan ouderen met dementie.

Waarom heeft CliniClowns CareClowns in een aparte stichting ondergebracht?

Ondanks dat de clowns op eenzelfde wijze contact maken, is het werkveld wel degelijk anders. CliniClowns richt zich op kinderen. CareClowns op ouderen met dementie. Doordat de verschillende activiteiten nadrukkelijk uit elkaar worden gehaald en in aparte stichtingen zijn ondergebracht, blijven ook de geldstromen strikt gescheiden. De donateur weet zo exact waar hij aan geeft. Hoewel het werk van beide stichtingen evenveel waarde heeft, is het uiteindelijk de donateur die beslist. 

groep individueel individual group kominactie team location calendar close camera euro search menu noun_57078 arrow-down cadeau plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk