arrow-down team location calendar close camera euro plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk cadeau
Direct naar...

Vragen over een actie organiseren

Hieronder staan vragen over in actie komen voor CliniClowns die ons vaak worden gesteld. Heb je een vraag? Kijk hieronder of jouw vraag ertussen staat. Wil je iets anders weten en biedt de geboden informatie geen uitkomst? Vul dan het contactformulier in en stel je vraag daar of bel rechtstreeks met ons actieteam op 033 469 90 55.

Ik wil een actie organiseren. Hoe pak ik dit aan?

Met de opbrengsten van een actie kunnen wij nog meer kinderen met een ziekte of beperking afleiding en plezier brengen. Maak jij ook het verschil? Wij denken graag met je mee! Bel naar 033 469 90 55 en vraag naar een van de collega’s van ons actie team of mail je vraag naar acties@cliniclowns.nl.

Kan ik collecteren voor CliniClowns?

Geweldig dat  je voor CliniClowns wilt collecteren. Het inzamelen van geld voor CliniClowns is zonder problemen mogelijk op eigen terrein. We hebben hiervoor gratis collectedozen die je kunt aanvragen. Bel ons actieteam op 033 469 90 55 of mail je vraag naar acties@cliniclowns.nl.

Belangrijk als je gaat collecteren in openbare ruimtes:
• CliniClowns verleent geen medewerking aan en/of toestemming voor collecteren op de openbare weg ten bate van onze organisatie. 
• CliniClowns Nederland verleent geen medewerking aan aanvragen voor collectevergunningen, die derden ten bate van onze organisatie houden. 

Ook kan je gemakkelijk online collecteren voor CliniClowns. Maak je eigen online collectebus aan en start een collecte in je omgeving. 

Mag ik als actievoerder foto’s van CliniClowns op/in onze website/brochure plaatsen?

Wij hebben een aantal foto’s beschikbaar die actievoerders mogen gebruiken. Voordat wij officieel toestemming geven, willen wij graag meer weten over de organisatie en de inhoud van de actie. Dit is voor ons van belang omdat aan elke foto aparte gebruiksrechten zijn verbonden. Nadat je van ons een afbeelding hebt ontvangen, zien wij graag ter goedkeuring een ontwerp van je uiting. Daarnaast moet er altijd de naamsvermelding van de fotograaf genoemd worden bij het foto-onderschrift. Zodra wij het ontwerp gezien hebben, maken wij alles zo snel mogelijk in orde. Stuur je verzoek naar acties@cliniclowns.nl onder vermelding van je 5-cijferige referentienummer. Nog geen referentienummer ontvangen? Bel dan eerst met ons actieteam op 033 469 90 55 of mail naar acties@cliniclowns.nl.

Hoe mag ik communiceren over CliniClowns?

Gebruik van naam & logo van CliniClowns: 
Het kan zijn dat je ter ondersteuning van je actie programmaboekjes, posters en/of entreekaartjes maakt, dan wel sponsorbrieven schrijft waarin je gebruik maakt van de naam en/of het logo van CliniClowns. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de volgende punten:
• De naam CliniClowns mag worden gebruikt mits duidelijk wordt gemaakt dat de actie ten bate van CliniClowns is en niet dóór CliniClowns wordt georganiseerd. 
• Heldere en eenduidige communicatie is van belang, niet alleen voor ons, maar ook bij de benadering van sponsors, publiek en andere betrokkenen. In alle communicatie-uitingen moet duidelijk naar voren komen hoe de donatie aan CliniClowns wordt samengesteld, bijvoorbeeld door te vermelden dat 50% van elk kaartje naar CliniClowns gaat. 
• Wij vragen je om alle uitingen waarin de naam en/of het logo van CliniClowns wordt vermeld vóór uitgave ter goedkeuring voor te leggen aan de medewerker zakelijke markt en acties zodat zij een eenduidige communicatie kan bewaken en eventuele onjuistheden kan voorkomen. 
• Voor gebruik van het logo en het woordmerk CliniClowns heb je vooraf toestemming van CliniClowns nodig. Dit doe je door je actie bij ons bekend te maken via een van onze actie-collega’s op 033 469 90 55 of je mail je idee met vraag naar acties@cliniclowns.nl.

Mag ik het CliniClowns logo gebruiken?

CliniClowns is niet gewend om haar actielogo zo maar toe te sturen. Voordat wij daarvoor officieel toestemming geven, willen wij graag meer weten over de organisatie en de inhoud van de actie. Via  033-3302988 kun je vragen naar een van de collega’s van ons actie team of mail je logo verzoek naar acties@cliniclowns.nl.Graag ontvangen wij ook een ontwerp van je uiting met duidelijk vermeld waar het logo dan geplaatst wordt. Wij maken dan alles zo snel mogelijk in orde. 

Aan het gebruik van het CliniClowns logo zijn enkele voorwaarden verbonden, die hieronder vermeld worden. Deze regels zijn opgesteld om misbruik van het logo en beschadiging van onze goede naam te vermijden. Wij vragen je begrip hiervoor.
•    Voor alle communicatie-uitingen waarop het woord- en/of beeldmerk van CliniClowns worden gebruikt moet altijd en zonder uitzondering voorafgaand, schriftelijke goedkeuring worden gevraagd van CliniClowns Nederland: Daartoe moet vooraf een ontwerp ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd! 
•    Het logo van CliniClowns Nederland mag alleen worden gebruikt met vermelding van een reden van gebruik. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zinsnede 'De opbrengst van deze actie is bestemd voor Stichting CliniClowns Nederland'. 
•    Het logo mag niet zonder toestemming op internet, intranet en/of andere digitale toepassingen worden gebruikt. 
•    Het logo mag nooit worden doorgeleverd aan derden. 
•    Het logo moet altijd in de huisstijlkleuren (Pantone-kleuren: Rood PMS485 en Blauw PMS072) worden afgedrukt. 
•    Het logo mag uitsluitend onderaan het document o.i.d. op bescheiden wijze worden afgedrukt. 
•    Het logo mag op verschillende formaten worden gebruikt, maar moet minimaal 15 mm zijn. 
•    Alleen lineair vergroten/verkleinen van logo is toegestaan. 
•    Veranderingen aan het logo zijn nooit toegestaan. 

Hoe kan ik persaandacht krijgen voor mijn actie?

Klik hier voor meer informatie met uitgebreide tips en een standaard tekst over CliniClowns.

Kan iemand van CliniClowns onze cheque in ontvangst nemen?

Voor het in ontvangst nemen van cheques en het geven van voorlichting hebben wij onze ambassadeurs, vrijwilligers, die ons overal representeren. Wanneer je een afspraak wilt maken over de komst van een ambassadeur bij je actie, is dat altijd mogelijk. Een ambassadeur kan maximaal twee keer naar een actie komen/aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een eerste keer om voorlichting te geven en later om een cheque in ontvangst te nemen. 

Afspraken voor een ambassadeur worden altijd onder voorbehoud gemaakt. Dit omdat we de komst van een ambassadeur helaas niet kunnen garanderen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om alle aanvragen te honoreren, maar mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn, dan hoor je dat zo snel mogelijk van ons. We maken dan graag een nieuwe afspraak voor een eventuele alternatieve datum. Wil je graag een ambassadeur aanvragen, bel met ons actieteam op 033 469 90 55 of mail je verzoek naar acties@cliniclowns.nl.

Hoeveel kost een ambassadeur om een voorlichtingspraatje te houden?

CliniClowns heeft een aantal ambassadeurs die geregeld kosteloos en met heel veel enthousiasme het verhaal van CliniClowns vertellen. Wanneer je een afspraak wilt maken voor de komst van een ambassadeur is dat altijd mogelijk. Afspraken voor een ambassadeur worden altijd onder voorbehoud gemaakt. Dit omdat we de komst van een ambassadeur helaas niet kunnen garanderen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om alle aanvragen te honoreren, maar mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn, dan hoor je dat zo snel mogelijk van ons. We maken dan graag een nieuwe afspraak voor een eventuele alternatieve datum. 

Kan ik het opgehaalde geld overhandigen aan de ambassadeur?

Om veiligheidsredenen nemen onze ambassadeurs alleen symbolische cheques in ontvangst. Wij zouden het op prijs stellen als je het ingezamelde geld wilt storten op giro NL31INGB0000006640 t.n.v. CliniClowns Nederland o.v.v. Acties en je verkregen vijf-cijferige referentienummer. Je ontvangt automatisch een vijf-cijferige code nadat je actie officieel bekend is bij CliniClowns. Heb je nog geen referentiecode, neem dan contact op met ons actieteam via 033 469 90 55 of via acties@cliniclowns.nl

Kan er een BN-er naar onze actie komen?

Helaas is het niet mogelijk om een bekende Nederlander die zijn/haar naam aan ons heeft verbonden naar je actie te laten komen. Wij vragen bekende Nederlanders uitsluitend aanwezig te zijn bij grote/landelijke acties die door CliniClowns zelf worden geïnitieerd. Je kunt wel een van onze ambassadeurs uitnodigen tijdens je actie om bijvoorbeeld je symbolische cheque in ontvangst te nemen. Indien je graag een ambassadeur wilt aanvragen, neem dan contact op met ons actieteam via 033 469 90 55 of via acties@cliniclowns.nl.

Hebben jullie ook bekende Nederlanders als Ambassadeur?

CliniClowns Nederland prijst zich gelukkig dat een aantal bekende Nederlanders zich voor de organisatie willen inzetten. Dat zijn onder andere radio/tv-presentatoren Jack van Gelder en  zangeres/harpiste Iris Kroes (winnares The Voice of Holland).

Kan er een CliniClown komen naar mijn actie?

Helaas is het niet mogelijk om een CliniClown in te zetten bij acties. Hier zijn verschillende redenen voor:
•    De CliniClowns zijn er echt alleen voor kinderen die beperkt zijn in hun kind-zijn door ziekte of handicap; 
•    De CliniClowns zijn geen theater en/of circusclowns. Het zijn professionele en speciaal opgeleide clowns met een medische en/of pedagogische achtergrond; 
•    De CliniClowns zijn niet te huur voor derden. Voor (eenmalige) clownsoptredens en/of het ‘opleuken’ van evenementen kun je beter terecht bij theaterbureaus en impresariaten. 
•    Wanneer je besluit om eigen clowns in te huren ter opluistering van je actie, hebben wij de volgende verzoeken: 
•    Wil je in alle communicatie duidelijk maken dat de betreffende clowns geen CliniClowns zijn; 
•    Wil je proberen te voorkomen dat de betreffende clown op persfoto’s wordt vastgelegd, anders ontstaat ten onrechte het idee dat er wel CliniClowns zijn ingezet. 
 
Je kunt wel een van onze ambassadeurs uitnodigen tijdens je actie om bijvoorbeeld een symbolische cheque in ontvangst te nemen of het startschot van een sponsorloop te geven. 

Kunnen we onze symbolische cheque in een ziekenhuis overhandigen, al dan niet aan de CliniClowns?

Helaas is het niet mogelijk om afspraken te maken voor het overhandigen van je symbolische cheque in een ziekenhuis of aan de CliniClowns. Dit komt omdat CliniClowns Nederland te gast is in ziekenhuizen waar wij kinderen bezoeken. Wij willen geen misbruik maken van deze geboden gastvrijheid. Onze clowns nemen ook geen cheques in ontvangst. Zij concentreren zich volledig op de kinderen die zij bezoeken. Het bieden van afleiding en plezier aan kinderen is onze doelstelling en de reden waarom velen ons steunen. Dat vertrouwen willen we niet beschamen. Je kunt wel een van onze ambassadeurs uitnodigen tijdens je actie om een symbolische cheque in ontvangst te nemen. Indien je graag een ambassadeur wilt aanvragen, dan kun je contact opnemen met ons actieteam op 033 469 90 55 of via acties@cliniclowns.nl 

Kunnen we onze cheque op jullie kantoor in Amersfoort overhandigen?

Helaas is het niet mogelijk om een afspraak te maken voor het overhandigen van een symbolische cheque bij ons op kantoor. Je kunt wel een van onze ambassadeurs uitnodigen tijdens je actie om een cheque in ontvangst te nemen. Indien je graag een ambassadeur wilt aanvragen, dan kun je contact opnemen met ons actieteam op 033 469 90 55 of via acties@cliniclowns.nl

Wat gebeurt er met het door ons opgehaalde bedrag van onze actie?

Giften aan CliniClowns Nederland komen ten goede aan het werk van de CliniClowns in alle zorginstellingen waar de CliniClowns spelen en de projecten die CliniClowns uitvoert ten behoeve van kinderen met een ziekte of handicap. Het is helaas niet mogelijk om aan individuele instellingen dan wel projecten te schenken. In je communicatie kun je bijvoorbeeld wel zeggen: “De opbrengst van de actie komt ten goede van CliniClowns, die onder andere spelen in ziekenhuis X te Y."

Waar kan ik het ingezamelde geld storten?

Wij zouden het op prijs stellen als je het ingezamelde geld wilt storten op NL31INGB0000006640 t.n.v. CliniClowns Nederland o.v.v. Acties en je verkregen vijf-cijferige referentienummer. Je ontvangt automatisch een vijf-cijferige referentienummer, zodra je de actie officieel hebt aangemeld bij een van onze collega’s uit ons actieteam. 

Heeft CliniClowns standaard cheques voor ons die we kunnen gebruiken bij de overhandiging?

Wij stellen het zeer op prijs als je zelf een cheque maakt. Ook kun je gebruik maken van ons standaard ontwerp. 
Klik hier om de cheque te downloaden

Kunnen we CliniClowns vlaggen lenen?

Het is mogelijk om een CliniClowns vlag te lenen, mits voorradig. Je kunt een vlag aanvragen bij een van onze collega’s uit ons actieteam via 033 469 90 55 of via acties@cliniclowns.nl. Uiteraard stellen wij het op prijs dat de vlag zodra deze niet meer nodig is terug gestuurd wordt, zodat ook anderen weer onze vlag(gen) kunnen lenen

Ontvang ik promotiemateriaal van CliniClowns?

Wij ondersteunen jouw actie graag met diverse informatie/ promotiematerialen. CliniClowns stelt een gratis actiepakket ter beschikking: met bijvoorbeeld  posters, een collectedoos en brochure. Wil je deze spullen ontvangen? Maak dan je initiatief bij ons kenbaar door  contact op te  nemen met een van onze collega’s van ons actieteam via 033 469 90 55 of acties@cliniclowns.nl. We denken graag met je mee om je actie tot een succes te maken.

Contact?

Bel gerust met ons actieteam op 033 469 90 55 of mail ons via acties@cliniclowns.nl. Wij helpen je graag verder en denken met veel plezier met je mee. Elke actie, helpt ons verder bij het realiseren van ons doel: zieke en gehandicapten kinderen even dat vrolijke moment van afleiding bieden. Alvast veel dank voor je inzet en enthousiasme! En vergeet vandaag niet te lachen!

arrow-down team location calendar close camera euro plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk cadeau