×

Sprekers & sessies

Plenaire sessies

Judith Rosmalen: Hoogleraar Psychosomatiek
Plenaire sessie: Rol van afleiding bij beleving van klachten

Kinderen in een ziekenhuis hebben vaak pijn en andere klachten. Een bezoek van Cliniclowns bezorgt deze kinderen afleiding en plezier. Maar zou deze afleiding ook tot minder pijn en andere klachten kunnen lijden? En helpt een positieve stemming daar ook bij? In de lezing wordt ingegaan op de wetenschappelijke kennis over de rol van afleiding en stemming bij de beleving van klachten.
 
Prof. Dr. J. (Judith) G.M. Rosmalen is als hoogleraar werkzaam binnen de afdelingen Psychiatrie en Interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij heeft een achtergrond in de medisch biologie (Universiteit Utrecht 1995) en in de psychologie (Rijksuniversiteit Leiden 1998), en is gepromoveerd op interacties tussen het endocriene en het immuunsysteem (Erasmus Universiteit Rotterdam 2000). Haar multidisciplinaire onderzoek richt zich op wisselwerkingen tussen biomedische en psychosociale aspecten van gezondheidsproblemen. Haar speciale interesse gaat uit naar Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Ze is projectleider van Grip op klachten, een innovatief eHealth systeem gericht op monitoring en behandeling van SOLK (www.gripopklachten.nl) dat momenteel door een landelijk consortium wordt geïmplementeerd.
 

Elise van de Putte: Kinderarts UMC / sociale Pediatrie
Plenaire sessie: Onbegrepen is onbemind
 
Onbegrepen lichamelijke klachten komen ook bij kinderen voor. Buikpijn, hoofdpijn, moeheid, pijn in de spieren, allemaal herkenbare klachten voor veel kinderen. Na het uitsluiten van alarmsymptomen, wordt er vooral ingezet op het verbeteren van het functioneren, zodat het kind (weer) naar school kan, kan sporten en kan omgaan met leeftijdgenoten. Soms duiden deze klachten op een psychologische oorzaak en kan de aanpak anders zijn. In deze korte lezing wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen en van de behandeling. Eén van de behandelvormen is FitNet, een intensieve behandeling via internet voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. 
 
Dr. Elise van de Putte is opgeleid als Kinderarts (1994) en specialiseerde in sociale Kindergeneeskunde (2010). In 2006 promoveerde ze op het proefschrift: Exploring Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents. Sinds 1998 werkt ze als algemeen kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht). Ze is momenteel medisch hoofd van de ambulante zorg en algemeen voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCU. In haar patiëntenzorg en in haar wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk op lichamelijk onverklaarde klachten en kindermishandeling. Als voorzitter van het landelijk expertise centrum kindermishandeling (LECK) en als lid van de nationale Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, draagt ze bij aan de aanpak van kindermishandeling in Nederland.
 

Prof. dr. Marjolein Y. Berger: Hoogleraar Huisartsgeneeskunde
Plenaire sessie: Kinderen met onbegrepen klachten bij de huisarts
 
Somatisch onvoldoende verklaarde klachten komen veel voor bij kinderen: buikpijn, hoofdpijn, knieklachten en vermoeidheid het meest. Een deel van deze kinderen bezoekt, meestal samen met de ouders, een huisarts. Waarom niet alle kinderen? Hoe gaat de huisarts met deze klachten om? Waarom nemen veel kinderen hun toevlucht tot alternatieve geneesmiddelen? Hoe komt het dat de kinderarts zoveel van deze kinderen ziet als er geen somatische oorzaak is? In deze presentatie wordt antwoord op deze vragen gegeven vanuit het perspectief van de huisarts.
 
Prof. dr. Marjolein Y. Berger is hoogleraar huisartsgeneeskunde bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het UMCG, Groningen. Zij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar buikpijn en obstipatie bij kinderen. Zij heeft meegeschreven aan (inter)nationale richtlijnen voor beleid van huisartsen en kinderartsen bij kinderen met functionele buikpijn en obstipatie. Zij zet zich in voor een multidisciplinaire benadering in de eerste lijn van kinderen met onbegrepen klachten.
 

Workshops

Dr. Judith Dekkers - Kocken - Kinderarts maagdarmleverziekten
Workshop: Lekker in je vel, wat is er mogelijk ipv wat is het probleem?
 
Heb je wel eens moeite om aandacht in het moment te hebben? Is je hoofd wel eens helemaal vol? Voel je je wel eens leeg of eenzaam? In deze workshop ga je ervaren hoe body-mind technieken werken en wat je er zelf mee kan doen. Wat laat wetenschappelijk onderzoek zien? In 7 stappen leer je op een optimistische manier omgaan met jezelf. Hoe kan je naast je hersenen ook de kracht van je hart gebruiken? In deze workshop krijg je praktisch handvaten.
 
Dr. Judith Deckers-Kocken, is werkzaam als Kinderarts MDL en wetenschappelijk onderzoeker. Met meer dan 20 jaar ervaring staat het hele kind (en gezin) centraal in medisch specialistisch centrum Kinderbuik&co. Naast reguliere medische onderzoeken en behandeling, is er aandacht voor voeding als je beste medicijn, body-mind technieken, spel, humor en psychosociale begeleiding, vanuit een multidisciplinair team. Kwaliteit van leven is uitgangspunt in de integrale benadering. In het boek KINDERBUIK heeft Judith haar ervaring beschreven: het is voor ieder mens mogelijk is om je gezond en gelukkig te voelen, los van eventuele beperkingen.
 

Hester Diderich - Aandachtsfunctionaris MCH
Workshop: Signaleren en handelen bij vermoeden van kindermishandeling
 
Tijdens deze workshop worden handvatten geboden waarmee je in de praktijk kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren. Daarnaast leer je aan de hand van voorbeelden hoe je een vermoeden bespreekbaar kunt maken en welke stappen je kunt ondernemen om hulp te organiseren. Ook komt letselherkenning aan bod en de belemmeringen die je als professional kunt ervaren bij het signaleren en handelen bij een vermoeden van mishandeling. Uiteraard is er ruimte voor vragen en voorbeelden uit je eigen ervaring.
 
Hester Diderich is van oorsprong Spoedeisende Hulp (SEH) verpleegkundige en werkt sinds 2009 als aandachtsfunctionaris in het Medisch Centrum Haaglanden, een traumacentrum in Den Haag. In 2007 is er op de SEH een methode ontwikkeld voor het signaleren van kindermishandeling op basis van ouderproblematiek (huiselijk geweld, middelen misbruik, ernstige psychiatrische problematiek) naast het signaleren op basis van kindsignalen. In 2011 is er onderzoek gedaan naar het effect van deze zogenaamde 'oudermeldingen', uit dit onderzoek is gebleken dat in meer dan 90% van deze gevallen er sprake is van kindermishandeling in het gezin. Sinds 2013 is deze werkwijze wet geworden voor alle professionals die vallen onder de Wet Meldcode en kreeg het de naam Kindcheck. In 2015 is zij gepromoveerd op dit onderzoek aan de Universiteit Leiden. Inmiddels heeft zij de implementatie geleid van Kindcheck bij alle SEH's, Veilig Thuis organisaties, ambulancediensten en huisartsenposten. Sinds 1 januari 2016 is zij naast aandachtsfunctionaris ook projectleider van de implementatie van de Kindcheck binnen de GGZ.

Monique Krekels & Henk de Wit - CliniClowns
Workshop: Buigen of Barsten

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden scènes uit observatiecentrum de Hondsberg door een clownsduo nagespeeld en kort besproken. Deelnemers kunnen, als ze het leuk vinden, meedoen door zelf de rol van kind of groepsleider op zich te nemen. Na afloop van iedere scène is er een korte reflectie op het spel van de clowns. Hierbij is ook ruimte voor opmerkingen en vragen vanuit de deelnemers. De Hondsberg biedt topklinische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden. Tijdens de workshop zullen twee teamleiders, Yvonne Vugts en Rianne van Gool, aanwezig zijn vanuit de Hondsberg. Zij zullen gesprekken voeren, observeren en een terugkoppeling geven van het spel van de CliniClowns, Moon en Bums.

Monique Krekels en Henk de Wit zijn beiden werkzaam als CliniClown en werken als clownsduo bij observatiecentrum de Hondsberg.

 

Jacqueline Kaptein - Hoofd Clowns CliniClowns
Workshop: Het wezen van de clown

We hebben doorgaans de neiging om doelgericht te handelen of met een plan binnen te komen. In deze workshop daagt Jacqueline Kaptein je uit om vanuit het wezen van de clown de omgeving te aanschouwen: voel wat je voelt!
 
 

Interactieve paneldiscussie - In de praktijk
De psychosociale problematiek krijgt een steeds prominentere rol in de zorg voor het kind. Binnen zorginstellingen zijn hierop verschillende initiatieven ontstaan, zowel in preventieve zin, als in de zin van nazorg.
In deze interactieve workshop worden, aan de hand van een gespreksleider, verschillende initiatieven toegelicht en is er gelegenheid om met elkaar “best practices” uit te wisselen.