×

Algemene voorwaarden sms-actie

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie, van Stichting CliniClowns, ten bate van het bezoeken van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie, hierna te noemen: 'actie' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door Stichting CliniClowns.  

Omschrijving van de actie

Stichting CliniClowns houdt een sms-actie, waarbij deelnemers worden opgeroepen de tekst ‘LACH’ naar 4004 te sms-en zodat zij eenmalig aan Stichting CliniClowns kunnen doneren. Deze oproep doen we via televisie,en online. De sms-actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.  Alle personen die deelnemen aan deze sms-actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.

Over de sms-actie

Voor deze sms naar 4004 (met de tekst ‘LACH’) worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een dank-sms met hierin de link naar de donatiepagina. Het betreft indien er een donatie heeft plaatsgevonden een eenmalige sms-dienst, indien er geen donatie heeft plaatsgevonden, sturen wij een eenmalige herinnering sms.

Hoe werkt doneren via sms?

Stichting CliniClowns Nederland vraagt mensen een sms-bericht te sturen naar het nummer 4004 met de tekst 'Lach'. Kort hierna ontvang je een bericht van ons waarin je instructies ontvangt voor het doen van een donatie via iDeal. Klik op de link in het bericht en volg de instructies. Indien wij na ontvangst van je sms, geen donatie ontvangen via de donatielink, zullen wij je eenmalig een herinnering via sms sturen. Let op! Het betreft een EENMALIGE donatie en geen abonnementsdienst van je telefoonprovider.  Voor dit sms-bericht worden de normale kosten voor het verzenden van sms-berichten gerekend. Dit bedrag wordt door je telefoonprovider in rekening gebracht. Je donatie loopt via je bankrekening en betreft een iDeal betaling.  Aan deze sms-actie zijn naast de kosten voor het versturen van een sms-bericht geen andere kosten verbonden.

Sms-doneren in 3 stappen

  1. Open een nieuw sms-bericht. 
  2. Typ het woord ‘LACH’ in het bericht. 
  3. Stuur je sms naar 4004. Binnen een paar seconden ontvang je een retour bericht met instructies voor het doen van een iDeal donatie via de bijgevoegde link.

Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe?

Het geld dat Stichting CliniClowns door deze actie ontvangt, is bestemd voor het doelstellingswerk van Stichting CliniClowns en het bezoeken van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Met een donatie van 15 euro kan Stichting CliniClowns ervoor zorgen dat er één persoon éxtra wordt bezocht door de CliniClowns.

Sms-doneren en privacy

Alle gegevens die Stichting CliniClowns verkrijgt in het kader van deze sms-actie, worden opgenomen in een relatiebestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld worden. Zie hiervoor onze  privacyverklaring. De gegevens worden verzameld door Stichting CliniClowns en worden vastgelegd voor het tot stand brengen en uitvoeren van je gift.  Stichting CliniClowns zal donateurs van de sms-actie eenmalig telefonisch benaderen om meer uitleg te geven over het werk van Stichting CliniClowns, acties en campagnes. Deelnemers van de sms-actie die niet hebben gedoneerd voor 1 juli 2021 zullen telefonisch worden benaderd voor zover zij niet in het 'Bel-me-niet Register' staan. Hierbij kunnen wij je ook om je financiële steun vragen. Dit is uiteraard volledig vrijwillig.  Heb je geen interesse in telefonisch of schriftelijk contact met onze stichting, verzoeken we je vriendelijk dit aan ons door te geven. Zie onze contactgegevens onderaan deze pagina. 

Aansprakelijkheid

Stichting CliniClowns en de door haar ingeschakelde derden voor de sms-actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de sms-actie. Meer specifiek zijn Stichting CliniClowns en de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk: 

  • voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortvloeiende schade. 
  • voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met deelname aan de actie. 
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in het netwerk, computer hardware of -software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan. 
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie. 
Als er tussentijds wijzigen zijn in de actie, de actie voortijdig beëindigd moet worden of als deze actievoorwaarden gewijzigd worden, dan volgt hier informatie over op www.cliniclowns.nl. Stichting CliniClowns is niet aansprakelijk als deelnemer schade ondervindt van eventuele gewijzigde actievoorwaarden.

Vragen of klachten?

Wij helpen je graag en stellen je feedback zeer op prijs. Voor vragen of klachten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons: 
Stichting CliniClowns 
Soesterwegweg 300 A 
3812 BH Amersfoort  

Je kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken: 
Telefoonnummer 033-469 90 40  
E-mail: info@cliniclowns.nl