×

Algemene Voorwaarden Actieplatform van CliniClowns

CliniClowns brengt afleiding en plezier aan zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Wil je het CliniClowns Effect versterken? Kom dan zelf in actie!
 
Op deze pagina kun je meer informatie vinden over het organiseren van een actie. Neem ook eens een kijkje bij de 'Veelgestelde vragen'. Staat het antwoord op je vraag hier niet tussen, neem dan gerust contact op met het Actieteam, via 033 – 469 90 55 of acties@cliniclowns.nl.
 
Let op: door een actie te organiseren, mee te helpen aan een actie of aan een actie deel te nemen, ga je akkoord met de voorwaarden die hieronder en in de 'Veelgestelde vragen' zijn opgenomen. Hiermee vrijwaar je CliniClowns tevens van alle aanspraken van derden uit hoofde van jouw actie. Ter zake het gebruik van je gegevens verwijzen we naar de pagina 'Privacy' op de website. 
 

Actie aanmelden

Wanneer je een actie wilt beginnen voor CliniClowns, is het belangrijk deze online aan te melden. Het is niet toegestaan met je actie voor CliniClowns eigen commerciële belangen na te streven. 

Actieplatform

Bijzonder aan het CliniClowns Actieplatform is dat je hulp kunt vragen voor jouw actie en hulp kunt bieden aan bestaande acties. Op de eigen actiepagina kun je via 'Hulp vragen' een oproep doen voor ondersteuning van je actie. Je kunt bijvoorbeeld vragen of vrijwilligers willen helpen met je actie of een oproep doen voor spullen die je nodig hebt voor je actie. Het is uiteraard ook mogelijk een bestaande actie met jouw hulp te versterken of je aan te sluiten bij een actieteam of een campagne. Via de actiepagina kan rechtstreeks aan een actie worden gedoneerd 

Verder is het via het actieplatform mogelijk om ondersteuning aan CliniClowns te vragen; je kunt hierbij denken aan het kosteloos aanvragen van promotiemateriaal of het aanvragen van ondersteuning door CliniClowns-ambassadeurs voor bijvoorbeeld voorlichting, het geven van het startschot voor je actie of het in ontvangst nemen van een cheque. 
 
Door je actie aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van e-mails die je op de hoogte houden van het verloop van je actie. Zo ontvang je bijvoorbeeld een e-mail als iemand een donatie doet of als iemand je wil helpen bij een actie. Tevens ontvang je maandelijks een nieuwsbrief van CliniClowns met inspiratie. Hiervoor kun je je te allen tijde afmelden.

Communicatie over de actie

Maak duidelijk dat je zélf een actie vóór CliniClowns organiseert en dat het niet gaat om een actie van of door CliniClowns zelf. Vermeld altijd duidelijk aan donateurs/deelnemers aan je actie welk gedeelte van de opbrengst aan CliniClowns wordt gedoneerd.

Indien je uit de opbrengsten investeringen in je actie wilt doen, dien je dit aan CliniClowns én aan jouw donateurs te melden. We adviseren deze kosten zo veel mogelijk te beperken. Conform de door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) opgestelde regels adviseren we om maximaal 25% van de opbrengst te investeren in je actie. Kosten komen nooit voor rekening van CliniClowns. Evenmin kan CliniClowns een voorschot of lening verstrekken ten behoeve van je actie. 
 
Indien er pers betrokken is/wordt bij je actie (al dan niet door jezelf ingeschakeld) dien je CliniClowns hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen.

Gebruik naam, logo en foto's van CliniClowns

Uiteraard is het goed om je actie aan te prijzen of hierover te adverteren. Het is toegestaan om het CliniClowns logo te gebruiken, maar alleen in combinatie met de tekst 'Ten bate van'. De richtlijn voor het gebruik van het logo vind je hier.
Het is niet toegestaan de naam CliniClowns of het CliniClowns-logo te gebruiken op producten of verpakkingen.

 Bij gebruik van de naam CliniClowns is het van belang duidelijk te vermelden dat je zélf een actie vóór CliniClowns organiseert en dat het niet gaat om een actie van of door CliniClowns zelf.
 
Denk er bij het plaatsen van foto's en ander beeldmateriaal aan dat deze niet worden gebruikt in strijd met de rechten van een ander en dat bovendien geen inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy. CliniClowns is op geen enkele wijze aansprakelijk indien je ten onrechte gebruik maakt van materiaal van anderen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van CliniClowns foto's van de website te gebruiken. CliniClowns heeft beeldmateriaal beschikbaar dat wél gebruikt mag worden. Dit kan worden aangevraagd via het actieplatform of via acties@cliniclowns.nl.

Al het materiaal waarin CliniClowns wordt genoemd (denk aan posters, folders, nieuwsberichten) moet voorafgaand worden voorgelegd aan het Actieteam. Deze uitingen kun je mailen naar acties@cliniclowns.nl

Hulp van sponsoren en ambassadeurs van CliniClowns

De sponsoren van CliniClowns steunen de door CliniClowns georganiseerde activiteiten. Het is alleen na voorafgaande toestemming van CliniClowns toegestaan om deze sponsoren te benaderen voor je eigen actie. We raden aan om andere sponsoren te vinden voor je actie. Maak daarbij duidelijk dat je zélf een actie vóór CliniClowns organiseert.
 
Het is niet toegestaan om de bekende Nederlanders die als ambassadeur hun naam aan CliniClowns hebben verbonden te benaderen voor je actie. Wij vragen deze ambassadeurs uitsluitend om aanwezig te zijn bij grote/landelijke acties die door CliniClowns zelf worden georganiseerd.
 
Wél is het mogelijk om een CliniClowns – ambassadeur uit te nodigen om tijdens je actie aanwezig te zijn om bijvoorbeeld het startschot te geven of een symbolische cheque in ontvangst te nemen.
Het aanvragen van een bezoek door een CliniClowns – ambassadeur kun je doen via het actieplatform of door een e-mail te sturen naar acties@cliniclowns.nl.
 
De CliniClowns – ambassadeurs zijn géén CliniClowns. De CliniClowns zelf worden niet ingezet bij acties. Zij zijn er echt alleen voor kinderen die beperkt zijn in hun kind-zijn door ziekte of handicap. Zij zijn professionele en speciaal opgeleide clowns met een medische en/of pedagogische achtergrond, die alleen worden ingezet voor de acties van CliniClowns.
 
Indien je voor je actie gebruik maakt van clowns, is het van belang in alle communicatie duidelijk te maken dat de betreffende clowns geen CliniClowns zijn. 

Overmaken van het actiegeld

Mensen kunnen je actie steunen door geld over te maken via de actiepagina. Zelf ingezameld (contant) geld moet je ook – op regelmatige basis – overmaken via de actiepagina.
 
Donaties aan CliniClowns komen ten goede aan het werk van CliniClowns in alle zorginstellingen waar CliniClowns spelen en voor alle projecten die CliniClowns uitvoert. Het is niet mogelijk om aan een specifieke instelling of een specifiek project te doneren. Uiteraard kun je – ter publicatie van je actie – wel vermelden dat de opbrengst van de actie onder andere ten goede komt aan een bepaalde instelling in de buurt (waar CliniClowns actief is). 

Aansprakelijkheid en klachten

Door het organiseren van een actie voor CliniClowns verplicht je je om geen schade toe te brengen aan de goede naam en reputatie van CliniClowns. Indien er sprake is van een omstandigheid die de goede naam en reputatie van CliniClowns zou kunnen schaden, ben je verplicht dit direct te melden. Indien CliniClowns klachten over je actie ontvangt of je actie schadelijk is of kan zijn voor CliniClowns, mag CliniClowns altijd de verleende toestemming intrekken en de actie van het actieplatform verwijderen. Het is daarna niet langer toegestaan om actie te voeren en om de naam en het logo van CliniClowns te gebruiken.
 
Zorg er altijd voor dat je jouw actie op een verantwoordelijke manier organiseert en geen schade toebrengt aan rechten van derden. Denk hierbij ook aan benodigde vergunningen en verzekeringen. 

Overige

Uitgesloten voor samenwerking zijn in ieder geval partijen die zich bewegen op het vlak van geweld, sex, drugs, discriminatie, schending van rechten van de mens of kind en die niet passen bij de doelstelling van CliniClowns.