×

CliniClowns als executeur testamentair benoemen

Misschien heeft u er al eens over nagedacht om iemand de rol van executeur op zich te laten nemen. Omdat u er een goed gevoel bij heeft dat diegene uw nalatenschap zal afwikkelen. Deze persoon of organisatie benoemt u in uw testament. CliniClowns kan dat ook voor u doen.

Een executeur aanwijzen?

In een testament wordt vastgelegd wie de taak heeft de nalatenschap goed af te wikkelen. Dat kan iemand uit de familie zijn of iemand die u goed kent. CliniClowns kan dit onder bepaalde omstandigheden ook voor u doen. Wij zorgen ervoor dat alles netjes en conform uw wensen in het testament wordt uitgevoerd. Wilt u CliniClowns als executeur benoemen? Dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen via 033 - 330 29 88 of nalaten@cliniclowns.nl. Wij kunnen daarover meer vertellen in een oriënterend gesprek. Ook kunt u onze brochure over nalaten opvragen.

Wat doet een executeur testamentair?

Degene die in het testament de rol van executeur heeft gekregen, verdeelt de erfenis volgens de wens van de nabestaande zoals vastgelegd in zijn of haar nalatenschap. Ook worden er praktische zaken geregeld na het overlijden. Denk daarbij aan het informeren van erfgenamen, opzeggen van lidmaatschappen, rekening en verantwoording en meer om tot een nette en juiste afronding te kunnen komen.

Wie controleert de executeur?

Degene die tot executeur benoemd is, is juridisch bevoegd tot het beheer van de nalatenschap. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen en overlegt in bepaalde situaties daar waar nodig. De executeur heeft dus een grote bevoegdheid en kan alleen bij wanbeleid eventueel in zijn functie ontheven worden. Dit kunnen de erfgenamen bij de kantonrechter vragen.

Verplichtingen en rechten van een executeur

Bij het executeurschap komen de volgende wettelijke taken, rechten en bevoegdheden kijken:

  • het beheren van de nalatenschap en zorg dragen voor betalingen
  • bewaarplicht van de administratie
  • informatieplicht aan de erfgenamen
  • vertegenwoordigen van de erfgenamen
  • opmaken van de boedelbeschrijving
  • aanschrijven van de schuldeisers
  • opmaken van de rekening en verantwoording
  • voldoen van de schulden van de nalatenschap
  • verkopen van goederen van de nalatenschap 
  • doen van aangifte bij de Belastingdienst

Heeft een executeur volmacht?

Ja, de executeur moet de erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. De executeur betaalt de rekeningen en zegt bijvoorbeeld abonnementen op. Ook zorgt diegene ervoor dat er een inventarisatie komt van alle schulden en bezittingen. Let op: een executeur is niet hetzelfde als een gevolmachtigde. De executeur is in het testament aangewezen door de overledene om de nalatenschap af te wikkelen. Een gevolmachtigde is door de erfgenamen aangewezen om hen te vertegenwoordigen.

Aan wat voor vergoeding moet ik denken?

Dat hangt er van af. Volgens de wet kan een executeur een wettelijke beloning ontvangen, die gelijk is aan één procent van het vermogen van de overledene op de dag van overlijden. In het geval van CliniClowns vragen wij om een kleine, redelijke vergoeding om de (on)kosten voor het werk te kunnen dekken.

CliniClowns als executeur testamentair benoemen bij uw nalatenschap

Meer weten over nalaten aan CliniClowns?

Lees meer over nalaten aan CliniClowns. Of neem contact op via:
nalaten@cliniclowns.nl
033 - 330 29 88