×

CliniClowns College gesloten

Het CliniClowns College heeft in december 2019 haar deuren definitief gesloten.

De afgelopen 26 jaar hebben we verschillende manieren ontwikkeld om kinderen in een kwetsbare situatie te laten genieten van het werk van onze clowns. En om nog beter aan die behoefte te kunnen voldoen, werken we steeds meer regionaal en in een zorgomgeving. Door de verbinding met zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs te versterken, kunnen onze clowns nog beter aansluiten bij de  zorg- en leefomgeving van zieke kinderen en kinderen met een beperking. 

Van betekenis zijn

Dat betekent zeker niet dat we afscheid nemen van de kinderen en hun gezinnen, maar dat we andere vormen ontwikkelen om hen in de regio te blijven ontmoeten. Bijvoorbeeld door bij zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs bij het bezoek van de CliniClowns ook de gezinnen van kinderen met een ziekte of beperking te betrekken.