×

Onze selectieprocedure

Voor de vacature van clown hanteren wij een vaste selectieprocedure. Deze bestaat uit een selectie uit de binnengekomen aanmeldingen met beeldmateriaal, twee auditierondes en een gesprek. Na positieve afronding van de selectieprocedure volg je een opleidingstraject tot CliniClown.
 

Bij het maken van de eerste selectie neemt de beoordeling van het ingestuurde filmpje een belangrijke plaats in. Het filmpje moet ons een goede indruk geven van je spelvaardigheden en - indien mogelijk - je clownspersonage.

Tijdens de audities wordt gekeken naar hoe de kandidaat omgaat met feedback en of hij of zij in staat is aanwijzingen op te pakken en toe te passen.
In de eerste auditie ligt het accent op specifieke (vakinhoudelijke) competenties en de houding van de kandidaat. Zo wordt er gelet op spelvaardigheid, het clownspersonage en hoe de kandidaat door middel van spel contact maakt met kinderen of mensen met dementie.
Bij de tweede auditie wordt meer gelet op het samenspel en improvisatievermogen.

Wanneer de audities met succes zijn doorlopen, volgt een gesprek met de teamleiders en de HR adviseur. In dit gesprek wordt nader ingegaan op de motivatie van de kandidaat en zijn/haar beschikbaarheid en wordt gekeken of de kandidaat bij de organisatie en in het team past.

Aansluitend op dit gesprek worden de arbeidsvoorwaarden besproken.