groep individueel individual group kominactie team location calendar close camera euro search menu noun_57078 arrow-down cadeau plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk cadeauneus facebook
×

Privacy (wat doen we bijvoorbeeld met uw gegevens, cookies etc.)

Hieronder kunt u meer lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Stichting CliniClowns Nederland onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, prospects en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Stichting CliniClowns Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Stichting CliniClowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. 

Naast de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft Stichting CliniClowns Nederland zich gecommitteerd aan de gedragscodes van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), het CBF-keur voor goede doelen en de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA).

In het kader van de dienstverlening, wanneer u doneert, een artikel bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten van Stichting CliniClowns Nederland of anderszins contact heeft met Stichting CliniClowns Nederland, legt Stichting CliniClowns Nederland gegevens vast. Stichting CliniClowns Nederland gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van Stichting CliniClowns Nederland en om fondsen te werven. 

Voor de uitvoer van eigen (fondsenwervende) activiteiten, maakt Stichting CliniClowns Nederland gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (databewerkers). Gegevens worden door Stichting CliniClowns Nederland nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting CliniClowns Nederland kan echter wel gegevens van donateurs, binnen de Stichting CliniClowns Groep, aan zuster stichtingen verstrekken, die gegevens van donateurs voor dezelfde doeleinden verwerken, te weten: informeren over diverse soortgelijke activiteiten, projecten en producten binnen de Stichting CliniClowns Groep en om fondsen te werven.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit aangeven door een brief of e-mail te sturen naar:
Stichting CliniClowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort
info@cliniclowns.nl
  
Clickgedrag
Op de website van Stichting CliniClowns Nederland worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting CliniClowns Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 
  
Gebruik van Cookies
Stichting CliniClowns Nederland kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting CliniClowns Nederland maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist. 

Daarnaast kan Stichting CliniClowns Nederland ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer

Stichting CliniClowns Nederland en andere websites
Op de site van Stichting CliniClowns Nederland treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting CliniClowns Nederland draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy-statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

E-mail
Indien u als donateur, vrijwilliger, actievoerder, prospect of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan Stichting CliniClowns Nederland heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van Stichting CliniClowns Nederland. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.
  
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Stichting CliniClowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort
info@cliniclowns.nl

Wijzigingen
Stichting CliniClowns Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Check daarom regelmatig dit privacy-statement voor het privacybeleid van Stichting CliniClowns Nederland. 

groep individueel individual group kominactie team location calendar close camera euro search menu noun_57078 arrow-down cadeau plus info hand hart-hand person share check edit filters beeldmerk cadeauneus facebook