Privacy

CliniClowns respecteert jouw privacy 

Stichting CliniClowns Nederland respecteert de privacy van haar betrokkenen. Onder betrokkenen verstaan wij onder meer onze: 

 • Donateurs
 • Vrijwilligers
 • Samenwerkingspartners
 • Actievoerders
 • Bezoekers van de website 

Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen) en volgen wij als lid van de branchevereniging voor Data Marketing (DDMA) de gedragscodes van deze organisatie. Dit privacystatement is van toepassing op al onze websites.  

Waarom leggen wij je gegevens vast?

 • Als je aan CliniClowns doneert, actie voor ons voert of ons sponsort, een artikel bij ons bestelt of contact hebt via de telefoon, mail of onze website, leggen wij gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat. 
 • Zowel bij een zakelijke als particuliere relatie worden jouw gegevens van je vastgelegd in het kader van relatiebeheer en ook voor de overeenkomst die we hebben afgesloten.  
 • Ben je vrijwilliger bij CliniClowns dan leggen we alle gegevens vast die nodig zijn voor de vrijwilligersovereenkomst die je met ons aangaat en het goed uitvoeren van je werkzaamheden. 
 • Omdat we voor ons werk geen subsidie ontvangen, zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties. Die zijn van levensbelang voor het voortbestaan van CliniClowns. Het werven van (extra) fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk. Dat doen we mede via dataverrijking. 

Welke gegevens leggen wij vast?

 • Bij online contact voor donaties en bestelling van artikelen bijvoorbeeld zijn dat: naam, adres, e-mail, geslacht, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, financiële gegevens (waaronder bankrekeningnummer), machtigingsnummer, klantnummer, klikgedrag en contacthistorie.
 • Bij bezoek aan de website is dat het klikgedrag. 
 • Voor het relatiebeheer van particuliere geldgevers: naam, e-mail, telefoonnummer, postgegevens, geboortedatum en communicatie voorkeuren. Bij zakelijke contacten: naam, e-mail, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam, postgegevens, algemene bedrijfsgegevens en communicatie voorkeuren.  
 • Tijdens evenementen worden beelden gemaakt die we in- en extern kunnen delen via onze website en/of social media. Als je liever niet in beeld bent, geef dit dan aan bij de organisatie. In alle andere situaties vragen we vóóraf toestemming voor het maken van beeldmateriaal.  
 • Bij een sollicitatie leggen wij gedurende de sollicitatieprocedure alle gegevens vast die je aan ons verstrekt. 
 • Voor evenementen zoals Alpentocht zijn mogelijke aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.Alpentocht.nl.  
 • Bij het gebruiken van de CliniClowns App worden mogelijk nog andere gegevens opgevraagd. Hiervoor verwijzen wij je graag naar het privacystatement van de CliniClowns App 

Krijgen derden deze gegevens ook?
Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.
 
Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Waarom sturen we je mail?
Verbondenheid vinden we heel belangrijk, daarom zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons betrokken voelt. Dat doen we onder andere via e-mail. En we delen natuurlijk ook graag hoeveel we samen voor elkaar kunnen krijgen en hoe blij we zijn met elke gift, actie en meer. 
 
Zijn je gegevens bij ons bekend na een aankoop, een donatie, een actie of evenement, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Heb je aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan word je per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten, projecten en producten van Stichting CliniClowns Nederland. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.  

Waarom benaderen wij je telefonisch?
Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor ons werk gebruiken wij telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen je alleen als je een klantrelatie met ons hebt, geen bezwaar hebt gemaakt tegen de mogelijkheid om gebeld te worden en je jouw telefoonnummer zelf aan ons verstrekt hebt. Zonder klantrelatie zullen wij je eerst om toestemming vragen. Wij kunnen je op weekdagen en op zaterdag tot 20.00 uur bellen. Ook hier geldt dat je bij ons aan kunt geven wanneer je liever niet gebeld wordt; daar houden wij vanzelfsprekend rekening mee. Neem in dat geval even contact op met Willeke of Birgit van onze donateursservice. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 033 - 330 29 88 tussen 9:00 en 17:00 uur. Ook kun je een e-mail sturen naar info@cliniclowns.nl 
Je kunt door ons gebeld worden met één van de volgende telefoonnummers:
033 46 99 040
033 20 20 025
033 20 02 586
033 20 20 356
020 53 52 149
070 70 01 721
033 72 11 013
033 20 20 351

Waarom sturen we je post?
Maximaal zes keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk. Hieronder wordt ook Mijn eenmalige gift bedoeld. Je gegevens die al bij ons bekend zijn, staan voorgedrukt op mijn eenmalige gift. Wil je geen post van ons ontvangen? Geef dit door via info@cliniclowns.nl. Ben je geen donateur dan kun je je ook afmelden op postfilter.nl.

Gegevens die wij delen met social media 
CliniClowns maakt gebruik van Custom Audience Targeting om betrokkenen van CliniClowns op Facebook te identificeren. Jouw e-mailadres wordt geüpload naar Facebook/Meta, waardoor je wordt uitgesloten van niet-relevante content en uitsluitend relevante informatie te zien krijgt. Deze aanpak zorgt er ook voor dat advertentiecampagnes specifieker op jou zijn gericht, waardoor je minder of geen advertenties te zien krijgt voor producten of diensten die je al kent. De inzet van Custom Audience Targeting biedt dus een gepersonaliseerde ervaring op Facebook, waarbij we ons richten op het delen van relevante inhoud en advertenties met de betrokkenen van CliniClowns. Door akkoord te gaan met de cookies geef je toestemming om deze verwerking uit te voeren. Als je niet wilt dat jouw gegevens hiervoor gebruikt worden dan kan je je toestemming weer intrekken door de cookies te weigeren.

Grondslag
De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang van CliniClowns om een relevante en efficiënte communicatie met u te hebben. Als je niet wilt dat jouw gegevens hiervoor gebruikt worden, laat het dan weten via privacy@cliniclowns.nl.
 
Hoe wij deze persoonsgegevens beveiligen 
CliniClowns neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@cliniclowns.nl.

Aanvullende voorwaarden
Organiseer je een actie of neem je deel aan een evenement, zoals de Alpentocht, dan kunnen aanvullende reglementen of voorwaarden van toepassing zijn. Hierop word je gewezen bij het aanmelden of inschrijven. Voor de CliniClowns App is een uitgebreide privacyverklaring van toepassing die in de app in te zien is. Ook bij het aanmaken van een account word je hierop gewezen.  

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Wij bewaren je gegevens zolang je relatie met ons voortduurt of zolang dit wettelijk is bepaald. Na die termijn bewaren wij enkel geanonimiseerde gegevens voor het maken van analyses. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt. 
Gegevens van sollicitanten bewaren we tot maximaal vier weken nadat de procedure is afgerond, tenzij je ons laat weten dat we je cv nog een jaar in portefeuille mogen houden. 

Wat zijn jouw rechten?
Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je gegevens aan ons sturen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kun je ons verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen voor donateursgegevens. Wij zullen je identiteit controleren als je ons een verzoek stuurt. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Stichting CliniClowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort
privacy@cliniclowns.nl

Ben je van mening dat wij in strijd handelen met de wet, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

CliniClowns heeft een functionaris gegevensbescherming die is ingeschreven bij de autoriteiten persoonsgegevens. Je kunt de functionaris gegevensbescherming (FG) bereiken via privacy@cliniclowns.nl. 

Hoe zit het met links naar andere websites?
Op onze site staat een aantal links naar andere websites. Dat kunnen sites zijn van partijen waarmee wij samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Wijzigingen in privacystatement 
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie. Dit privacystatement is bijgewerkt in februari 2024. 
 
Cookies
CliniClowns maakt gebruik van verschillende cookies. Hierover kun je meer lezen in ons cookiestatement.