Voorbeelden van samenwerkingen

In samenwerking met de zorg kunnen we het meest betekenen voor kinderen en mensen met dementie. 

Waar we aan tafel kunnen aanschuiven als partner in de zorg, hebben we meer impact op het welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Overal waar we komen, evalueren we hoe het gaat en kijken we naar het vervolg. Elke samenwerking leert ons meer en zorgt dat we steeds meer op maat kunnen werken.

De Kinderkliniek

In De Kinderkliniek in Almere hebben we in 2012 onderzocht wat een CliniClown tijdens het hele behandeltraject kan betekenen voor een kind, zijn directe omgeving en de kliniek. Sindsdien werken we structureel samen en werken we toe naar dagelijkse aanwezigheid van CliniClowns. Verpleegkundigen en artsen vragen ons niet alleen na, maar ook voorafgaand aan en tijdens de behandeling te spelen. In goed overleg met de zorgmedewerkers zorgen we met ons spel voor afleiding en een ontspannen sfeer, zodat kinderen makkelijker meewerken met de arts én positief terugkijken op hun bezoek aan de kliniek.

VUMC

Als we vaker op een locatie komen, kunnen we het zorgpersoneel en de kinderen beter leren kennen. Zo bezoeken CliniClowns Nop en Neel als vaste CliniClowns het VUMC. Inmiddels zijn het zorgteam en de clowns goed op elkaar ingespeeld en worden Nop en Neel uitgenodigd bij narcoses om het voor ouders en kind minder spannend te maken, of bij kleine ingrepen om het kind af te leiden.

Kinderdagcentrum Zandoogjes

Ook bij kinderdagcentrum de Zandoogjes sluiten we aan tijdens de behandeling. Met humor, creativiteit en improvisatiespel dagen we de kinderen uit. We doen iets voor, zodat kinderen ons na kunnen doen. Of we stellen ongelooflijk veel vragen over de opdracht, zodat de kinderen ons spelenderwijs kunnen uitleggen wat ze zelf moeten doen. Zo zorgen we dat kinderen met plezier meewerken met de arts én geven we de therapeut meer ruimte om zijn werk doen.