×

Onderzoek naar CliniClowns

Het liefst maakt elk bezoek van een CliniClown natuurlijk zo veel mogelijk impact op het welzijn van kinderen of mensen met dementie.

Daarom onderzoeken we hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dit doen we samen met andere ‘Health Care Clowns’ uit vijftig verschillende landen. In elk land werken Health Care Clowns weer net even anders en zijn ook de ervaringen anders. Omdat we veel van elkaar kunnen leren, wisselen we onze nieuwste kennis en methodes met elkaar uit. Zo kunnen we samen zorgen voor de beste samenwerking met de zorg en de beste kwaliteit van ons werk.
 
In de afgelopen jaren is er daarom veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het werk van de clown in het ziekenhuis. We onderzoeken wat het effect is van een clownsbezoek op het psychische en/of fysieke welzijn van kinderen en waarom het deze effecten heeft. Dit ‘evidence based research’ toont aan dat het spel van clowns in het ziekenhuis een positief effect heeft op het welzijn van kinderen.

Iemand voelt zich sterker

Zo blijkt dat de kinderen die we bezoeken minder stress ervaren en dat ons bezoek kan zorgen voor ontspanning en minder angst, ook voor de ouders. Het blijkt dat spelen en fantaseren kinderen helpt met expressie en verwerking. Het blijkt zelfs dat een bezoek van een clown een effect kan hebben op de hoogte van de bloeddruk, koorts, de frequentie van de ademhaling en vermindering van pijnbeleving.
 
Er is ook onderzocht wat de effecten van lachen, plezier, afleiding en spel zijn op de gezondheid van mensen. Hieruit blijkt dat lachen het immuunsysteem van het lichaam activeert. En dat lachen, plezier en humor kunnen zorgen voor minder stress, boosheid en sombere gevoelens. Het bevordert gevoelens van kracht, zelfvertrouwen en energie en het verhoogt de pijntolerantie. Zo voelt iemand zich sterker dan hij of zij dacht.

Effect in verzorgingshuizen

Ook is er onderzoek verricht (door het Louis Bolk Instituut) naar het effect van clownsbezoek op mensen met dementie in verzorgingshuizen. Hieruit blijkt dat volgens zorgmedewerkers de sfeer op de afdeling positief tot zeer positief wordt ervaren na het vertrek van de clowns. Aandacht en contact worden als belangrijkste oorzaken genoemd, gevolgd door het geven van hun tijd, de muziek en de humor.
 
Dat ons werk veel voor iemand kan betekenen blijkt ook uit de ervaringen van zorgprofessionals, ambassadeurs en de kinderen en ouders die we bezoeken.