Een (vermeende) integriteitsschending melden bij CliniClowns

Wil je een (vermeende) integriteitsschending met ons delen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij leren hier graag van en beschouwen jouw melding als een manier om ons handelen integer te houden. Hartelijk dank voor de moeite!

Deze meldprocedure is opgesteld door CliniClowns en bevat bepalingen over de wijze waarop de meldingen van (vermeende) integriteitsschendingen, die tegen één of meer medewerkers en/of vrijwilligers en/of CliniClowns als organisatie worden ingediend en afgehandeld.

Hoe kan je een melding doen?

Geef daarbij je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer door. We zorgen ervoor dat je melding zo snel mogelijk door de integriteitscommissie van CliniClowns in behandeling wordt genomen.

Hoe behandelen wij jouw melding?

Je ontvangt binnen één werkdag bericht van ons dat we je melding hebben ontvangen. Als dat voor de afhandeling van de melding nodig is, zullen we bij jou of eventuele betrokken partijen meer informatie opvragen. Het is onze bedoeling om je melding binnen 21 dagen af te handelen. Wanneer dat niet lukt, zullen we je daarover tijdig informeren.

Indien dat voor een zorgvuldige en goede afhandeling nodig is, zullen we een extern bureau inschakelen om de melding verder te onderzoeken. Leidt de afhandeling voor jou tot een onbevredigend resultaat, dan kun je je wenden tot het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) via www.cbf.nl.

Hoe kan je de melding intrekken?

Wanneer je je melding wilt intrekken, kan je ons bellen op 033 469 9040 of een e-mail sturen aan integriteitsmelding@cliniclowns.nl.

Hoe is de privacy geregeld?

CliniClowns legt een dossier aan van jouw melding. Na afhandeling van de melding wordt dit dossier nog één jaar bewaard door de integriteitscommissie. Alleen de integriteitscommissie en de Directeur hebben toegang tot dit dossier. Alle informatie die verband houdt met de melding wordt vertrouwelijk behandeld.