×

De organisatie

In 1992 begonnen we met twee CliniClowns. Vandaag de dag hebben we ruim 100 clowns in dienst en werken er zo'n 60 mensen op kantoor in Amersfoort. Samen met onze 115 vrijwilligers en een betrokken Raad van Toezicht vormen wij Stichting CliniClowns.

De organisatie van Stichting CliniClowns

De ruim 100 CliniClowns, het merendeel in vaste dienst, werken in regioteams door heel Nederland. Iedere regio wordt begeleid en aangestuurd door teamleiders. De clowns zijn samen met de teamleiders belangrijke contactpersonen voor onze relaties binnen de zorg. De medewerkers op kantoor zorgen voor het relatiebeheer met alle instellingen waar we spelen.

Op kantoor in Amersfoort

CliniClowns is een goed doel. Dankzij de steun van duizenden supporters kunnen onze clowns bijdragen aan het welzijn van zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie. Naast de clownsteams zijn er dus andere mensen nodig om ervoor te zorgen dat wij onze missie kunnen volbrengen.

Op ons kantoor in Amersfoort werken gepassioneerde mensen op de volgende afdelingen:
Marketing & Communicatie weet de samenleving op verrassende, eigen wijze met ons werk te verbinden én in beweging te krijgen. Dat resulteert in steun, in de vorm van geld, tijd, kennis en kunde.
Beheer & Support ondersteunt de hele organisatie, van huisvesting tot ICT, en werkt aan maatschappelijke aspecten met betrekking tot duurzaam ondernemen (afvalscheiding en minder energiegebruik).
Finance & Control beheert en bewaakt alle financiële processen.
HRM ontwikkelt het personeelsbeleid, waakt over de uitvoering daarvan en fungeert als link tussen het management en de werknemers.
Research & Development zorgt voor het borgen en monitoren van de mate waarin wij met ons werk impact hebben in de samenleving. Het meten van de effecten en het doen van onderzoek binnen relevante domeinen zoals de zorgmarkt, zijn voorbeelden van de werkzaamheden.

Directie

Directeur van CliniClowns is, sinds 1 mei 2023, Ilse Beckers.

De Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit zes personen die zich onbetaald inzetten voor CliniClowns. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. Onze huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Frank Elion (voorzitter, sinds 1 januari 2022)
  • Edwin Bouwman (financieel portefeuillehouder, sinds 5 juni 2015)
  • Ines von Rosenstiel-Jadoul (gezondheidszorg, afkomstig uit de medische sector, sinds 26 november 2012)
  • Paul Jochems (gezondheidszorg, afkomstig uit de psychosociale gezondheidszorg, sinds 25 maart 2013)
  • Renate Stam (juridische zaken, sinds 27 januari 2023)
  • Thalita van Ogtrop (marketing en communicatie, sinds 14 september 2020)

​Vrijwilligers

Jong en oud, man en vrouw; we worden gesteund door een heel gevarieerde groep van 115 vrijwilligers. Onmisbare krachten en een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Zij zorgen voor zichtbaarheid van CliniClowns door het hele land, helpen bij het werven van fondsen, geven voorlichting en ondersteuning bij producties voor onze doelgroep. Lees meer over hoe je vrijwilliger kan worden

Financiën en uitgaven

We zijn transparant over onze financiën. Ben je benieuwd waar het geld van donateurs naartoe gaat? Lees meer over onze besteding van donaties of lees ons jaarverslag.