×

Privacy voorwaarden CliniClowns App

Hieronder kan je meer lezen over hoe wij omgaan met jouw gegevens.

CliniClowns houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van Goede Doelen) en volgen wij als lid van de branchevereniging voor Data Marketing (DDMA) de gedragscodes van deze organisatie. Omdat we in de app veel persoonsgegevens opslaan vinden we het belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. En dan doen we ook. In deze voorwaarden lees je hoe we je gegevens beschermen.

​Welke gegevens leggen wij vast en waarom?

Als je de app downloadt, worden er nog geen gegevens van jou als gebruiker bij ons opgeslagen. Maak je een account aan voor je kind dan vragen wij in eerste instantie om een gebruikersnaam, wachtwoord en het e-mailadres van jou als ouder of verzorger. Maak je een account aan voor de instelling waar je werkt dan vragen wij om een gebruikersnaam, wachtwoord en het e-mailadres van jou als contactpersoon. Bij het aanmaken van het account vragen wij je om akkoord te gaan met de privacy voorwaarden zoals die hier beschreven worden. Je geeft hiermee toestemming aan CliniClowns om de persoonsgegevens te verwerken, zowel van jou als contactpersoon als van het kind dat de app gaat gebruiken. Na het aanmaken van het account word je als gebruiker tussentijds er aan herinnerd dat we meer informatie van je nodig hebben. Dit kan door middel van een e-mail of pop-up berichten tijdens het gebruik van de app.

De onderstaande gegevens slaan we op in onze database:

  • Adresgegevens, mailadres en telefoonnummer van jou als contactpersoon. Deze data wordt vastgelegd en gebruikt voor relatiebeheer. Op deze manier kunnen we contact met je opnemen om je welkom te heten en de aanmelding compleet maken, we kunnen jouw vragen beantwoorden, je kind een kaartje sturen met zijn of haar verjaardag, je bereiken in het geval een gebruiker zich niet houdt aan de spelregels van de app of bijvoorbeeld een mailtje sturen met de vraag wat je ervaringen tot nu toe zijn met de app.
  • Meer informatie over het kind, zoals naam en achternaam, geboortedatum en bijzondere persoonsgegevens zoals ziektebeeld, leeftijd, niveau en andere relevante informatie. En in het geval van een instelling, het niveau van de groep. Deze informatie is nodig voor de clown om het spel zo goed mogelijk te laten aansluiten op het niveau van het kind. En we vragen je toestemming om deze gegevens voor dat doel te gebruiken.
  • Tijdens het gebruik van de app leggen we de volgende gegevens vast: het IP-adres, clickgedrag om het gebruik van de app te analyseren. Met deze analyses kunnen we de app nog meer laten aansluiten op de behoeftes van de gebruiker.
  • Beelden en de chatgegevens worden ook opgeslagen in de database. Wij monitoren het onderlinge contact tussen kinderen en clowns om een veilige omgeving te kunnen waarborgen, eventuele klachten te kunnen afhandelen en de kwaliteit van het werk van de clowns te bewaken. Ook dit doen we met jouw toestemming.

Wie kunnen de gegevens inzien?

Intern
Medewerkers van CliniClowns die verantwoordelijk zijn voor de app kunnen opgeslagen beelden en chats terugkijken.
 
Extern
De app is voor ons gebouwd door Robot Kittens, een Nederlands bedrijf. De videobeelden worden automatisch opgeslagen op de server van Robot Kittens in Hilversum. Na twee weken worden de videobeelden opgeslagen bij  Amazon, een bedrijf in Duitsland. Ook de algemene gegevens en chatgeschiedenis worden opgeslagen op de server van Amazon. De app wordt continue verbeterd. Hiervoor werken we samen met Greenberry. Zij houden zich bezig met de analyse van data waardoor we de app steeds beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van het kind. Onze database, waarin we alle data opslaan wordt beheerd een Nederlandse organisatie, DaVinci.
 
De medewerkers van deze organisaties; Robot Kittens, Greenberry, DaVinci en Amazon kunnen de gegevens zien, maar dat doen zij alleen als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de app goed werkt of om die te onderhouden. We hebben met deze bedrijven verwerkersovereenkomsten afgesloten, om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke beveiligingsvereisten behandelen. 
 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De beelden bewaren we drie maanden en de chatgegevens bewaren we zes maanden, om bij eventuele klachten te kunnen nagaan wat er precies is gebeurd. De overige algemene en bijzondere persoonsgegevens bewaren we zo lang je kind een account heeft op de app.

Wanneer stoppen we met het bewaren van de gegevens?

We stoppen met het bewaren van de gegevens als je kind niet meer valt onder de doelgroep. Dat kan zijn wanneer je kind je kind niet meer ziek is of als je kind 19 jaar is geworden. Als het kind 19 wordt, wordt het account door ons verwijderd. Hierover sturen wij je een bericht. Als je kind niet langer ziek is en je meldt dit bij CliniClowns, zullen wij het account ook verwijderen. Wordt dit niet gemeld, blijft het account bestaan en de gegevens bewaard. Ook wordt het account verwijderd als er 18 maanden niet meer ingelogd is. Hierover sturen wij je ook een bericht. Ook kan een gebruiker te allen tijd het account zelf verwijderen, omdat hij of zij het bijvoorbeeld nooit meer gebruikt.

 

Wat betekent dit voor mijn gegevens als het account wordt verwijderd?

Dit betekent dat we alle data die we rondom het gebruik van de app verwijderen zoals beelden, chatgegevens en clickgedrag. Persoonlijke gegevens verwijderen we ook, mits de gebruiker niet met een andere reden in onze database staat, als bijvoorbeeld donateur of bezoeker van een ander door ons gereorganiseerd evenement. In specifieke gevallen nemen wij contact op om  toestemming te vragen aan de contactpersoon of ouder/verzorger om bijzondere persoonsgegevens zoals o.a. leeftijd, ziektebeeld, niveau te mogen bewaren om je bijvoorbeeld in de toekomst te kunnen informeren over andere passende activiteit voor je kind of instelling.

Gebruiken we cookies op de app?

We maken geen gebruik van cookies. Cookies worden alleen op websites gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor de app?

Dat is Stichting CliniClowns. Als je wil weten welke gegevens wij van je hebben of je je gegevens wilt wijzigen, kun je ons een mailtje sturen, schrijven of bellen:

Stichting CliniClowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort
app@cliniclowns.nl
tel: 033-4699040
 

Klachten?

Vind je dat we iets niet goed doen met jouw gegevens, dan kun je bezwaar maken per mail (privacy@cliniclowns.nl). Of bel: 033-4699040. Vind je dat wij je klacht niet goed hebben behandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Deze privacy voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Als er iets belangrijks wijzigt zullen we je daarover een bericht sturen.