Wervingsmethoden van CliniClowns

Als goed doel kunnen we ons werk alleen doen dankzij de steun van de samenleving. Daarom vertellen we graag over ons werk en vragen we mensen of ze donateur willen worden. We organiseren evenementen, voeren campagnes en werven we met wervers die huis-aan-huis langskomen en tegen kan komen op straat (middels straatwerving).

Heb je vragen over een werver in jouw buurt? Bel de hotline via 020-2157377, bereikbaar van ma t/m za van 9:00-21:00u.

Huis-aan-huis werving

Via onze wervers mogen we elk jaar duizenden betrokken donateurs verwelkomen. Zij steunen ons met een maandelijkse (of andere periodieke) bijdrage en blijven gemiddeld zo’n 6 jaar donateur. Dat vinden we fantastisch! Dankzij deze donateurs kunnen onze CliniClowns heel veel zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie op structurele basis ontspanning en plezier geven op momenten dat dit hard nodig is.  

Het voordeel van huis-aan-huis werving is dat onze wervers persoonlijk kunnen vertellen over ons werk én wat je als donateur mogelijk maakt met je bijdrage. Ook kunnen donateurs al hun vragen aan de werver kwijt.

Straatwerving

Sinds 2023 doen wij aan straatwerving. Hierbij spreken onze wervers voorbijgangers op straat aan met de vraag om donateur te worden van CliniClowns. Hier zijn wij nog niet heel actief in. De verhouding is ongeveer 70% huis-aan-huis werving en 30% straatwerving. Met straatwerving zijn wij landelijk actief en je kunt de wervers tegenkomen bij bijv. stations, supermarkten, op pleinen in de stad, etc. Dit is per gemeente verschillend.

Zo herken je een werver van CliniClowns

Hoe herken je een werver van CliniClowns?

Onze wervers zijn te herkennen aan een rode jas of polo met het CliniClowns-logo en een ID-kaart. Zij vragen nooit om contant geld of om te pinnen. De wervers werken met een tablet om een donateur in te schrijven.

Welke gegevens vraagt de werver?

Wij werven donateurs via een digitaal formulier op een tablet. De werver vraagt altijd om jouw persoonsgegevens, zoals je naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om jouw donatie in orde te maken en je te informeren over ons werk. Ook ontvang je altijd een bevestiging van jouw donateurschap per e-mail. Daarnaast vraagt de werver om jouw bankrekeningnummer zodat jouw donatie geïncasseerd kan worden. Ter bevestiging van jouw inschrijving ontvang je een sms bericht met een unieke code.

Locaties werving

Voor vragen over onze huis-aan-huis werving kun je bellen met 020-21 57 377. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 21:00 uur. Via deze link kun je checken of er op dit moment bij jou in de buurt huis-aan-huis werving plaatsvindt. Stel dat jouw buurt niet is aangemeld in het wervingsrooster, dan hebben de wervers mogelijk het wervingsrooster niet gebruikt. Daar is wel goede controle op. Iedere werkgever van een werver ontvangt wekelijks een rapportage waarin precies staat welke werver wanneer en waar heeft aangebeld. Als het wervingsrooster niet is gebruikt, wordt dat altijd zichtbaar. Daarom komt aanbellen zonder gebruik te maken van het wervingsrooster niet vaak voor.

Helaas geldt het werversrooster alleen voor huis-aan-huis werving. Voor straatwerving is er helaas (nog) geen rooster beschikbaar. Heb je vragen over straatwerving of vertrouw je iets niet? Neem dan altijd contact met ons op via 020-21 57 377.

Aanbeltijden van werving

Al sinds 1960 wordt er in Nederland tot 21:00 uur gecollecteerd. Voor wervers geldt dezelfde tijd. Omdat de meeste wervers studenten zijn en dit werk naast de studie doen, zijn ze meestal pas om 16:00 uur beschikbaar. Van maandag tot vrijdag werven ze tot 21:00 uur. Op zaterdag werven ze tot 20:00 uur.

Wat te doen bij verdenking van oplichters?

In dat geval bel je met de Hotline: 020-21 57 377. Zij zoeken uit wat er aan die hand is en nemen direct contact op met de wervingsbureaus zodat we fraude kunnen uitsluiten. De Hotline werkt waar nodig samen met de meldkamers van de politie, die ook goed bekend zijn met Geefgerust.nl, het wervingsrooster en de Hotline.

Krijgen de CliniClowns-wervers betaald?

Wij hebben al jaren een fijne samenwerking met ons vaste wervingsbureau. De wervers zijn in dienst van het wervingsbureau en krijgen betaald voor de uren die zij werken. Het bureau hanteert marktconforme tarieven, werkt op no cure no pay basis én is volledig transparant, waardoor wij een helder en duidelijk beeld hebben van de exacte kosten voor deze vorm van werving. Omdat veel nieuwe donateurs CliniClowns daarna jaren blijven steunen, is dit voor ons een hele belangrijke vorm van fondsenwerving. En deze donaties dragen significant bij aan ons ultieme doel: zoveel mogelijk kwetsbare kinderen en mensen met dementie een zorgeloos moment geven.

Dat neemt niet weg dat we altijd zoeken naar nieuwe manieren van fondsenwerving en dat we de kosten daarvan zo laag mogelijk willen houden. Van elke euro die we in 2022 uitgaven, besteden we € 0,73 aan doelstellingswerk, € 0,23 aan fondsenwerving en € 0,04 aan beheer en administratie.

Collectes

CliniClowns collecteert niet. Om in de openbare ruimte te mogen collecteren, is een vergunning nodig. CliniClowns heeft geen plek in het landelijke collecterooster. Daarom zetten wij vanuit CliniClowns geen collectes in de openbare ruimte (op straat) in. Als je iemand tegenkomt die op straat voor ons collecteert, kan het zijn dat iemand zelf toestemming daarvoor heeft geregeld of een actie voor ons doet. Die persoon moet de toestemming kunnen aantonen en zich kunnen legitimeren. Wij geloven daarnaast ook meer in werven voor structurele donaties en willen graag onze donateur voor langere tijd aan ons binden.

Lot of Happiness

Momenteel worden er geen loten verkocht aan de deur. Dit hebben wij in het verleden wel gedaan in samenwerking met Lot of Happiness. Het kan dus zijn dat donateurs nog in het bezet zijn van een lot/of loten. Maar, verkopen hiervan doet CliniClowns niet meer.

Werving per post

Vier maal per jaar sturen wij een mailing met een giftvraag naar geselecteerde adressen. Dit zijn adressen van mensen die ons al eerder hebben gesteund.

Online werving

Op verschillende sites kun je banners van ons aantreffen met daarin het verzoek ons werk te steunen. Als je erop klikt, kom je direct op onze site terecht en kun je je gegevens invullen. Na het invullen ben je structureel donateur geworden.

Telefonische werving

Telefonische werving zetten wij alleen in voor adressen die al bij ons bekend zijn. Het gaat dan om mensen die ons werk in het verleden al eens hebben gesteund.

Privacy

CliniClowns gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit doen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verstrekken deze gegevens nooit aan derden, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht. Het delen van persoons- en betaalgegevens is te allen tijde veilig en vertrouwd. Lees hier meer over privacy.