Salarissen clowns in relatie tot verpleegkundigen

We krijgen regelmatig vragen over de salarissen van onze clowns – in relatie tot de salarissen van verpleegkundigen – en over het feit dat CliniClowns geen vrijwilligers zijn. Het zit zo:

Over het salarisverschil

Onze CliniClowns werken dagelijks met verpleegkundigen en zien hoe hoog de werkdruk is en hoe liefdevol zij werken met kwetsbare mensen. Wij hebben geen invloed op de salarissen van verpleegkundigen. Dat is aan de vakbonden, de werkgevers binnen de zorg en de overheid. En natuurlijk vinden wij dat mensen in de zorg goed betaald moeten worden.   

De salarissen van verpleegkundigen en CliniClowns laten zich niet goed vergelijken omdat sprake is van verschillende beroepsgroepen en werkgevers. Zorginstellingen betalen niet voor onze diensten. CliniClowns zijn in dienst van onze stichting. De salarissen van CliniClowns zijn destijds gebaseerd op het werkgebied van de theaterwereld en vastgelegd in een cao/arbeidsvoorwaardenregeling. Dat verklaart het verschil.

We zijn transparant over onze kosten en waar we ons geld aan besteden. Dat doen we onder andere in ons jaarverslag.  

CliniClowns zijn geen vrijwilligers

Ons werk is niet vrijblijvend. We werken samen met zorgverleners in de zorg voor kwetsbare mensen. Met hun spel zorgen CliniClowns ervoor dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en gehoord voelen. Zorgen, angst en stress verdwijnen naar de achtergrond.  

Dit vraagt om een nauwe samenwerking met instellingen en om continuïteit. We kunnen dat het beste realiseren met professionele clowns met de juiste achtergrond en opleiding. Daarnaast leiden we onze clowns zelf verder op in het vak van CliniClown en zijn ze bij ons in dienst. Het intensieve werk vraagt om goed werkgeverschap en is de basis van de impact die wij in de maatschappij maken.

Verkeerde discussie

CliniClowns hebben als vakmensen een goed salaris dat passend is voor het intensieve en specialistische werk dat zij elke dag in verschillende instellingen doen.  

Dat staat helemaal los van de salarisdiscussie binnen de zorg. En het staat ook los van de onderhandelingen over de beloning van zorgpersoneel die nog niet tot de gewenste verbeteringen hebben geleid. Zorgmedewerkers worden geen cent wijzer van het opvoeren van het stereotype beeld van clown versus verpleegkundige. Het heeft een hoge attentiewaarde, maar biedt natuurlijk geen enkel houvast om het beloningsprobleem in de zorg op te kunnen lossen.

Onze steun voor een goede oplossing in de zorg is vanzelfsprekend. Dagelijks zijn onze professionals die als CliniClown werken namelijk getuige van de werkdruk in ziekenhuizen en van de bevlogenheid van de zorgmedewerkers. Wij staan er letterlijk met onze neus bovenop. Het opvoeren van het stereotype beeld is een onnodig beschadigende, suggestieve en negatieve insteek voor een groot probleem dat opgelost moet worden door de partijen die er werkelijk over gaan. Het voor de bühne-gevecht over de rug van CliniClowns leidt helaas alleen maar af.