×

Een eenmalige schenking doen aan CliniClowns

Geef CliniClowns een eenmalige schenking. Zo help je ons om zoveel mogelijk zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie te laten lachen, ontspannen en in hun kracht te zetten. 

Manieren om eenmalig te doneren aan CliniClowns

Eenmalig doneren kan al vanaf elk bepaald bedrag. Je kunt op deze website direct doneren via iDeal of middels een eenmalige machtiging. Een periodieke gift is ook mogelijk. Elke bijdrage, klein of groot, helpt om nog meer zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie te laten lachen en ontspannen. CliniClowns ontvangt geen subsidie en heeft alle steun dus hard nodig! Doneer en geef ze afleiding, plezier en kracht.

Eenmalig doneren met je verjaardag of jubileum

Vraag in plaats van een verjaardagcadeau een gift voor CliniClowns. Steeds meer mensen willen geld schenken aan een goed doel, in plaats van cadeaus geven en ontvangen. Je kunt een inzamelingsactie via Facebook starten, of een speciale actiepagina aanmaken in ons actieplatform.

Elke gebeurtenis kan een reden voor eenmalige donatie zijn

Natuurlijk kun je iedere gebeurtenis aangrijpen om een eenmalige donatie te doen aan CliniClowns. Wat dacht je van een challenge zoals maand niet roken, en het gespaarde geld daarvan doneren? Of het abonnementsgeld voor dat ene tijdschrift, die je eigenlijk toch nooit leest, omzetten in een gift voor CliniClowns? 

Grote schenking

Overweeg je een bijzondere schenking of grote donatie van meer dan €1.000,-? Dan is het goed om te weten dat er belastingvoordeel te behalen valt. Samen met onze relatiemanager is het mogelijk een eenvoudig geefplan op te stellen. Bijzondere wensen zoals bezoeken aan een ziekenhuis in een bepaalde regio, zijn hiervan onderdeel. Meer hierover lees je hier.

Ook kun je als bedrijf een belastingvrije schenking doen en zo fiscaal voordeel behalen. Hierin is verschil in giften en sponsoring. Zo is er bij een gift sprake van vrijgevigheid en geen tegenprestatie aan verbonden. Bij een sponsoring vindt er wel een tegenprestatie plaats, bijvoorbeeld naamsbekendheid. Op onze pagina over belastingvrij schenken lees je er alles over.

Schenking erfenis

Ook is het mogelijk een steentje bij te dragen door CliniClowns in een testament op te nemen via een erfstelling of legaat. Dankzij nalatenschappen kunnen wij steeds meer zieke kinderen bezoeken, nu en in de toekomst. Lees meer over nalaten.

Maak hier gelijk je donatie over aan CliniClowns