×

Een erfstelling aan CliniClowns

Hoe wil je jouw nalatenschap verdelen? Door CliniClowns als erfgenaam te benoemen en zo Lachdonor te worden, maak je een lach mogelijk voor mensen die het hard nodig hebben.

Wat is een erfstelling?

In een testament leg je vast hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld als je er niet meer bent. Met een erfstelling wijs je een deel van je vermogen toe aan een erfgenaam. Dat kan een persoon zijn, maar ook een goed doel zoals CliniClowns. Zo geef je met een erfstelling betekenis aan je nalatenschap.

Nadat alle kosten van de erfenis zijn afgetrokken - denk aan legaten, boedelkosten en overige schulden - is het bedrag dat overblijft voor de erfgenamen.

Hoe regel je een erfstelling?

Als je een erfstelling wilt opstellen, is het verstandig om een notaris te vragen. Die zorgt ervoor dat het voldoet aan alle juridische eisen en dat jouw wensen goed worden beschreven. Maar voordat je naar de notaris gaat, kun je alvast nadenken over welke personen of goede doelen je wilt benoemen tot erfgenaam. Betrek ook je naasten bij het opstellen van de erfstelling. Dan kun je toelichten waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en legaat?

Een erfstelling en een legaat lijken in eerste instantie misschien op elkaar, maar er is een belangrijk verschil. Bij een erfstelling benoem je een persoon of goed doel tot erfgenaam (met rechten en plichten). Bij een legaat benoem je een persoon of goed doel niet tot erfgenaam, maar wijs je alleen een bepaald bedrag of bezitting toe.

Een goed doel als erfgenaam

Als je CliniClowns opneemt als erfgenaam, kies je voor een bijzondere manier van schenken: je zorgt ervoor dat zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie een onbezorgd moment kunnen ervaren. Maar dat niet alleen. Dankzij onze ANBI-status is jouw schenking belastingvrij. Dat betekent dat jouw nalatenschap volledig ten goede komt aan ons werk.

Het is ook mogelijk om een percentage te kiezen dat naar CliniClowns gaat, bijvoorbeeld als je meerdere goede doelen wilt steunen. Let wel op: alle betrokken goede doelen moeten akkoord geven op bijvoorbeeld de verkoop van een huis. Administratief gezien brengt dit nog weleens problemen met zich mee.

Meer weten over CliniClowns als erfgenaam?

Ben je benieuwd wat jij kunt betekenen voor kwetsbare mensen als je CliniClowns benoemt tot erfgenaam? Lees meer over nalaten aan CliniClowns of neem contact op via 033 - 330 29 88 of nalaten@cliniclowns.nl.