×

Algemene voorwaarden

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan het symposium, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Tekst gaat verder na dit blok

Door middel van de inschrijving verklaart deelnemer zich akkoord met de inhoud van dit reglement.

Deelname en inschrijving

Deelname geschiedt via het digitale inschrijfformulier. Deelname aan het symposium is alleen mogelijk als het inschrijfgeld van € 60,00 (incl. btw) is voldaan.

Betaalmethode

Betaling van het inschrijfgeld geschiedt bij inschrijving via iDEAL.

Wat krijg je voor het inschrijfgeld?

 • Toegang tot het symposium ‘De kunst van contact’ in de zorg op donderdag 14 maart 2024
 • Koffie en thee bij ontvangst
 • Lunch
 • Hapjes en drankjes tijdens de pauzes en de afsluitingsborrel

Parallel sessies

Bij inschrijving dient direct een keuze gemaakt te worden voor de twee parallel sessie rondes. Je kunt één parallel sessie per ronde kiezen en je kunt niet twee rondes aan dezelfde parallel sessie deelnemen.

Accreditatie

Voor dit symposium zijn accreditatiepunten aangevraagd bij: NVK, BWSP, V&VN, V&VN VS, NIP en K&J.

6 PE-punten reeds toegekend aan:

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals → categorieën Scholing GGZ, Kinderverpleegkundige, Revalidatie, Verstandelijk Gehandicapten
 • Verpleegkundig Specialisten Register → categorie Scholing verpleegkundig specialisten
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Annuleren/wijzigen

Alle annuleringen of wijzigingen moeten per mail worden doorgegeven aan CliniClowns via kunstvancontact@cliniclowns.nl.

 • Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan is het mogelijk om je ticket over te dragen.
 • Bij annuleringen ontvangen voor of op 14 februari 2024 wordt het inschrijfgeld minus €15,00 administratiekosten terugbetaald;
 • Er vindt geen restitutie plaats voor annuleringen ontvangen na 14 februari 2024 of geregistreerde deelnemers die niet aanwezig zijn;
 • Er vindt geen restitutie plaats in geval van geannuleerde sessies of programmawijzigingen.

No show

Om ervoor te zorgen dat we het symposium aan zoveel mogelijk mensen kunnen aanbieden, hanteren we een no show fee van €50,00 als een deelnemer niet komt op dagen zonder zich af te melden. Het is eventueel mogelijk om je ticket over te dragen.

Overmacht

Als voor aanvang van het symposium dit onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, bijvoorbeeld omdat de (veiligheids-/gezondheid-) situatie dit naar het oordeel van de organisatie noodzakelijk maakt, wordt de inschrijving van de deelnemer automatisch verplaatst naar deelname aan een opnieuw te plannen symposium. Mocht de deelnemer dit niet willen, dient dit direct of in ieder geval vóór een nog op te geven datum per mail gemeld te worden aan de organisatie. Alleen dan heeft de deelnemer recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Restitutie

Restituties worden na het symposium gedaan.

Privacy

In ons privacy statement kan je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens en beeldmateriaal.

* Deze voorwaarden kunnen aangepast worden. Laatste aanpassing: 8 januari 2024.