×

Vragen en antwoorden jaarverslag 2015

Hoeveel verdient de directeur van CliniClowns?

Hieronder kun je zien hoe de salariskosten van onze directeur Barbara Hellendoorn-Mineur er in 2015 uitzien. Haar jaarinkomen blijft met € 104.217,- ruim binnen het maximum van
€ 126.041,- volgens de Goede Doelen Nederland (het voormalige VFI) beloningsregeling.

We zijn een professionele organisatie, die met liefde en met vakmanschap haar doelstellingen wil realiseren: het bieden van afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap. in 2015 speelden we samen met 89.444 zieke en gehandicapte kinderen! Dat kunnen we alleen met enthousiaste en professionele collega’s en een enthousiaste en professionele leiding. 

De verantwoordelijkheden van onze directeur zijn niet anders dan die van de directeur van een middelgroot bedrijf. De Raad van Toezicht van CliniClowns heeft ervoor gekozen die verantwoordelijkheden te erkennen, ook in de beloning van onze directeur, maar daarbij ruim onder de €126.041,- te blijven.

Beloning directie

De directeur is in loondienst van Stichting CliniClowns Groep. Om een duidelijk inzicht te geven in de kosten van de directeur is hieronder de specificatie van de beloning opgenomen. 

Hoeveel verdient een medewerker van CliniClowns?

Aan lonen en salarissen betaalden we in 2015 € 4.642.794. De totale personeelskosten bedroegen € 6.105.195 (bruto bruto = totale werkgeverslasten). Dit betekent dat het gemiddelde jaarsalaris van een werknemer van CliniClowns in 2015 € 38.370,- bedroeg.

De totale werkgeverslasten van het personeel zijn als volgt onder verdeeld:

 • Voorlichting: € 425.938 (7,0%)
 • Kindwerk: € 5.161.650 (84,5%)
 • Fondsenwerving: € 481.174 (7,9%)
 • Beheer en administratie: € 36.433  (0,6%)
 • Totaal: € 6.105.195

De personeelskosten zijn een onderdeel van de totale kosten die onze stichting maakt. Ons streven is dat we zoveel mogelijk van onze inkomsten direct besteden aan doelstellingswerk. 
In 2015 zag de verdeling van de totale kosten van Stichting CliniClowns er als volgt uit:


Het spreekt voor zich dat onze Raad van Toezicht kritisch meekijkt naar hoe wij onze doelstellingen (willen) realiseren.

Hoeveel mensen werken er bij jullie op kantoor? En hoeveel clowns zijn er in dienst?

De kracht van Stichting CliniClowns ligt in de ontmoeting tussen clown en kind, en de magische momenten die daaruit ontstaan voor kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie. Hiervoor hadden we in 2015 71 professionele clowns in dienst. Zij worden ondersteund door 50 gedreven vakmensen op kantoor.
 
Al ons werk rondom het bieden van afleiding en plezier aan zieke en gehandicapte kinderen wordt door onze eigen organisatie gerealiseerd. Daarom hebben wij een afdeling Speellocaties en een afdeling Kennis & Projecten. 18 collega’s leveren een directe bijdrage aan ons doelstellingswerk. Hieronder vallen planning en productie van onderstaande diensten:

 • CliniClowns op Bezoek
 • Klein Zintuigen Orkest
 • Speel je mee?
 • Circus CliniClowns
 • CliniClowns App
 • CliniClowns College

Dit alles kunnen we niet realiseren zonder fondsenwerving. Om deze reden is binnen onze kantoororganisatie dan ook een belangrijke taak weggelegd voor de afdeling Marketing. Om dit alles te kunnen faciliteren hebben we ook een bedrijfsondersteunende afdeling (Bedrijfsbureau). Hieronder zie je hoe onze organisatie is opgebouwd.