×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Dit hebben we bereikt

Al 25 jaar zorgen onze CliniClowns voor afleiding, plezier en veerkracht. De impact van hun werk in het ziekenhuis bleek zo groot, dat ze ook op andere plekken zijn gaan spelen. En niet alleen voor kinderen, maar ook voor mensen met dementie.

‘Je ziét het effect’

Elke dag wordt bevestigd: CliniClowns spelen een belangrijke rol in de zorg. De verhalen over grote en kleine wonderlijke momenten van kinderen en ouders na een clownsbezoek spreken voor zich. Naar aanleiding van ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders overtuigd zijn van de meerwaarde van een ontmoeting met een CliniClown. Ze gaven ons in 2018 gemiddeld een 9,1![2] Ook artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals ervaren het effect. Er komt dan ook steeds meer vraag naar CliniClowns als professionele aanvulling op medische zorg. Op verzoek van specialisten bijvoorbeeld, als onderdeel van een behandelplan voor kinderen.

In 1992 speelden de allereerste CliniClowns in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, op initiatief van professor doctor Tom Voûte (hoofd afdeling kinderoncologie). In 2018 zetten 87 professionele clowns zich in voor zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. In totaal ging dat om 108.852 ontmoetingen!

“Samen met de CliniClowns werken wij in het belang van het kind, ieder vanuit zijn eigen expertise, door waardevolle kennis uit te wisselen. Het liefst zou ik de clowns dagelijks over de vloer hebben.”

Pascale - Pedagogisch hulpverlener Maxima Medisch Centrum

Voor zieke en gehandicapte kinderen

In ziekenhuizen & instellingen
Bij het bezoek aan de kinderen staat niet de ziekte, maar het kind zelf centraal. Afhankelijk van wat het kind nodig heeft en aankan, in die ene situatie, op dat unieke moment, varieert het spel van ingetogen tot uitbundig. Ook spelen de clowns geregeld in hospices, klinieken en revalidatiecentra.


Op zorglocaties voor gehandicapte kinderen
Met name bij kinderdagcentra, mytyl/tyltylscholen en dagbestedingscentra geven CliniClowns (veelal muzikale) improvisatievoorstellingen die de zintuigen van deze kinderen prikkelen en hun talenten aanspreken. Daarbij wordt gefocust op individuele interactie en een bijzondere groepservaring.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs
Door een interactieve spelvorm voor kleine groepen laten de clowns kinderen loskomen uit hun alledaagse situatie. De kinderen worden uitgedaagd op avontuur te gaan: ze bedenken zelf het verhaal én spelen de hoofdrol.

Via de CliniClowns App
Elke doordeweekse dag zijn clowns online in de CliniClowns App. Kinderen kunnen dan – thuis, in het ziekenhuis of op een medisch kinderdagverblijf – onder andere videobellen en chatten met de clowns, en liveshows bekijken. Dianne, leerkracht op De Bodde, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking: “Dat het contact zo een-op-een is, maakt het extra leuk voor de kinderen. Het is echt hun eigen momentje met de CliniClowns. Samen stappen ze even in een andere wereld. Het is elke keer weer geweldig om te zien hoe kinderen reageren op de clowns.”

In het CliniClowns College
Een ziek of gehandicapt kind kan in ons eigen theater in Amersfoort sámen met zijn of haar familie of verzorgers genieten van een improvisatievoorstelling. Het spel van de clowns is elke keer weer anders, omdat ook elk kind en gezin anders is.

Voor mensen met dementie

“Het raakt mij steeds weer als ik zie wat muziek bij mensen met dementie teweegbrengt. Tot nu toe zijn ze alleen maar herinneringen kwijtgeraakt en opeens is er weer iets wat ze herkennen en delen. Dan zie je even een glimp van de persoon die ze waren voor ze ziek werden.”

Trudie Lute - CliniClown

In zorginstellingen
Mensen met dementie hebben aantoonbaar baat bij een bezoek van CliniClowns. Daarom spelen de clowns sinds 2018 ook in verzorgingshuizen voor mensen met dementie. Ze komen in duo’s op bezoek in zorginstellingen of in de dagopvang. Dit doen zij in goed overleg met de zorgprofessionals in de instellingen. De clowns maken op een intuïtieve manier contact. Zij zien wat er nog wel is, in plaats van wat mensen niet meer kunnen. Dat zet mensen in hun kracht. Al is het maar heel even. Het isolement wordt doorbroken, de eenzaamheid verzacht; mensen met dementie voelen zich gezien en gehoord.

Goede resultaten

De resultaten die we in 2018 hebben behaald:

doelstelling resultaat
Aantal ontmoetingen tussen clown en kind en mensen met dementie 106.650 108.852

Grote waardering
Het werk van de clowns wordt enorm gewaardeerd door kinderen en hun ouders. Als rapportcijfer gaven ze ons een 9,1![1] Anders dan bij het clownsbezoek aan de kinderen is er tijdens de bezoeken aan mensen met dementie bijna nooit familie aanwezig. Daarom is hier geen rapportcijfer van. Dat deze ontmoetingen wel enorm gewaardeerd worden, blijkt uit reacties van het zorgpersoneel en de toenemende vraag om de inzet van CliniClowns vanuit instellingen voor mensen met dementie.
 

[1] Dit is het gewogen gemiddelde van de rapportcijfers van onze activiteiten.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.