×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Spelen met impact

Al ruim 25 jaar lang gooien CliniClowns de regels en rollen in het ziekenhuis een beetje overhoop, door zich te storten op het welzijn, op de persoon achter de patiënt. Die aanpak heeft veel effect: inmiddels wordt op veel meer zorglocaties gevraagd om hun inzet.

‘Je ziét het effect’

In 1993 speelden de eerste twee CliniClowns in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, op initiatief van professor doctor Voûte (hoofd afdeling kinderoncologie). In 2019 zetten 96 professionele clowns zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Een ontmoeting met een clown heeft bewezen meerwaarde. Dat blijkt uit de ervaringsverhalen van kinderen, hun ouders, familie van mensen met dementie en de clowns zelf, maar ook artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zien het effect. Er komt dan ook steeds meer vraag naar CliniClowns als professionele aanvulling op medische zorg. Op verzoek van specialisten bijvoorbeeld, als onderdeel van een behandelplan voor kinderen.

“Je ziet de kinderen opbloeien en groeien in hun ontwikkeling. Prachtig dat de CliniClowns dat teweegbrengen.”

Chantal - groepsleider peuterdagcentrum Mikare Amersfoort

Voor zieke kinderen en kinderen met een beperking

In ziekenhuizen & instellingen
Met een rode neus komen de CliniClowns op bezoek en zetten voorzichtig eerst één teen over de drempel. Elk kind, elke afdeling en elk moment is weer anders. En elk kind krijgt persoonlijk bezoek, met volle aandacht. Bij sommigen pakken de clowns groots uit en duiken ze samen een fantasiewereld in, bij anderen spelen ze voor een glimlach. De clowns komen ook geregeld in hospices, gespecialiseerde klinieken en revalidatiecentra.

Op zorglocaties voor kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking
Met name bij kinderdagcentra, mytyl/tyltylscholen en dagbestedingscentra geven CliniClowns (vaak muzikale) improvisatievoorstellingen die de zintuigen van de kinderen prikkelen en hun talenten aanspreken. Altijd goed afgestemd met de scholen en instellingen; zo kunnen we meer betekenen voor de kinderen en zelfs zorgen voor sprongen in hun ontwikkeling.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs
Door een interactieve spelvorm voor kleine groepen laten de clowns kinderen loskomen uit hun alledaagse situatie. De kinderen worden uitgedaagd op avontuur te gaan: ze bedenken zelf het verhaal én spelen de hoofdrol.

In het CliniClowns College
Zieke kinderen en kinderen met een beperking konden in ons eigen theater in Amersfoort samen met familie of verzorgers genieten van een improvisatievoorstelling. Om nog beter te voldoen aan de behoeften van de kinderen, is het College per december gesloten en werken we steeds meer regionaal en in hun eigen zorgomgeving. Bijvoorbeeld door bij een CliniClowns-bezoek aan zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs ook gezinnen van kinderen met een ziekte of beperking te betrekken.

Via de CliniClowns App
Elke doordeweekse dag zijn clowns online in de CliniClowns App. Kinderen kunnen dan – thuis, in het ziekenhuis of op een medisch kinderdagverblijf – onder andere videobellen en chatten met de clowns, en liveshows bekijken. Voor Joep (8), die verstandelijk beperkt is, is het een uitkomst. Zijn moeder: “De clowns ontmoeten via de app, betekent veel voor hem. Als ontspanning, maar ook voor het contact, want hij heeft weinig aansluiting bij leeftijdsgenootjes. De clowns zijn er altijd voor hem. Hij heeft het idee dat ze hem allemaal kennen. En ik weet dat hij in goede handen is en geen kans loopt filmpjes te zien die niet voor hem bestemd zijn.”

Voor mensen met dementie

“Het allerbelangrijkste is dat mensen zich gezien voelen.”

Yvonne - dochter van Rie (96) met dementie

In zorginstellingen
Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt te maken met een vorm van dementie. Dat gaat vaak samen met verdriet, angst, onmacht, verwarring en eenzaamheid. Sinds 2018 spelen de CliniClowns ook in verzorgingshuizen voor mensen met dementie. Ze komen in duo’s op bezoek, in goed overleg met de zorgprofessionals. De clowns laten mensen met creativiteit, muzikale improvisatie en respectvol één-op-één contact ontspannen. Het isolement wordt doorbroken, de eenzaamheid verzacht. Dat dit werk veel voor mensen met dementie, hun families en zorginstellingen betekent, blijkt uit onderzoek door het Louis Bolk Instituut én de vele ervaringsverhalen. Yvonne, over haar dementerende moeder Rie (96) en CliniClown Waldo: “Het allerbelangrijkste is dat mensen zich gezien voelen. Dat is een kunst. Waldo betrekt mijn moeder bij wat hij doet en neemt haar serieus. Hij speelt zo liefdevol in op haar en wat er is. Dat is goud. De tranen lopen nog steeds over mijn wangen als ik de filmpjes aan mensen laat zien.”

Goede resultaten

De resultaten die we in 2019 hebben behaald:

doelstelling resultaat
Aantal ontmoetingen tussen clown en kind en mensen met dementie 112.600 121.943

Grote waardering
Een van de manieren om de impact van ons werk te meten, is door klanttevredenheidsonderzoek. Uit dat van 2019 blijkt dat ouders en kinderen CliniClowns gemiddeld een 9,1[1] geven! Anders dan bij clownsbezoek aan kinderen is tijdens de bezoeken aan mensen met dementie bijna nooit familie aanwezig. Daarom is hier geen rapportcijfer van. Dat deze ontmoetingen wel enorm gewaardeerd worden, blijkt uit reacties van het zorgpersoneel en de toenemende vraag om de inzet van CliniClowns vanuit instellingen voor mensen met dementie.
 

[1] Klanttevredenheidsonderzoek 2019, dit is het gewogen gemiddelde van al onze activiteiten voor kinderen.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.