×

Ervaringsdeskundigen

Door even écht contact te maken, helpen we kinderen en mensen met dementie te ontspannen, zich weer sterk te voelen, zorgen te vergeten of te lachen. Hier delen we hun ervaringen.